Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền đã thoái toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu IPA
Duy Bắc - 23/01/2024 08:25
 
Cổ phiếu giảm 29,4% từ đỉnh ngắn hạn, Công ty của Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) đã mang toàn bộ cổ phiếu ra bán, giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A vừa bán toàn bộ 3.209.280 cổ phiếu IPA để giảm sở hữu từ 1,5%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/1/2024.

Ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Nguồn: IPA)
Ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Nguồn: IPA)

Được biết, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A là tổ chức liên quan ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Trong đó, bối cảnh Công ty liên quan Chủ tịch bán ra, cổ phiếu IPA vừa có nhịp giảm mạnh từ ngày 7/9/2023 đến ngày 16/1/2024, tức giảm 29,4% từ 21.400 đồng/cổ phiếu, về 15.100 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1/2024, cổ phiếu IPA đang giao dịch giá 15.500 đồng/cổ phiếu.

Kinh doanh lao dốc trong 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 96,49 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 133,05 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 48%, lên 50,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 42,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,52 tỷ đồng, lên 48,47 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 19,6%, tương ứng giảm 18,98 tỷ đồng, về 78,02 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 29,4%, tương ứng tăng thêm 26,28 tỷ đồng, lên 115,6 tỷ đồng; lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 23%, tương ứng tăng thêm 27,05 tỷ đồng, lên 144,51 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,8%, tương ứng giảm 1 tỷ đồng, về 16,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 209,46 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149,9 tỷ đồng, giảm 53,3% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 153,6 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư I.P.A mới hoàn thành 44,1% so với kế hoạch năm.

Đã bán toàn bộ danh mục trái phiếu và đang trích lập 495,77 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu CRE

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 522,3 tỷ đồng, lên 9.296,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.732,9 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.450,99 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 51,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.179,84 tỷ đồng, lên 3.450,99 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 9,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 410,4 tỷ đồng, lên 4.732,9 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 979,9 tỷ đồng về 0 tỷ đồng …

Được biết, tại thời điểm cuối quý III, trong các khoản phải thu chủ yếu 3.102,1 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink; đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu đầu tư 3.969,7 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE), tương ứng sở hữu 25,84% vốn điều lệ …

Tập đoàn Đầu tư I.P.A cho biết thêm, tại thời điểm 1/1/2023, Tập đoàn đầu tư 511,7 tỷ đồng vào trái phiếu mã TNGCB2224003 của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; đầu tư 404,2 tỷ đồng vào trái phiếu TNGCB2124001 của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; và đầu tư gần 64 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sunbay Ninh Thuận.

Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2023, tổng dư nợ trái phiếu đã về 0 tỷ đồng, đồng nghĩa Công ty đã bán ra toàn bộ trái phiếu đã đầu tư. Được biết, các trái phiếu này đáo hạn năm 2024 và năm 2027.

Như vậy, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã bán ra toàn bộ 916 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, đối tác mua không được công bố.

Bên cạnh việc bán toàn bộ danh mục đầu tư trái phiếu, tại thời điểm 30/9/2023, Tập đoàn còn cho biết khoản đầu tư vào đơn vị khác thua lỗ lớn là CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã CRE – sàn HoSE) với giá trị đầu tư 928,4 tỷ đồng (sở hữu 10,91% vốn điều lệ), giá trị còn lại 432,63 tỷ đồng và giá trị phải trích lập dự phòng là 495,77 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 53,4% tổng danh mục đầu tư. Trong đó, đầu năm 2023, Công ty chỉ trích lập dự phòng 407,22 tỷ đồng.

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Đầu tư I.P.A đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của công ty đang nằm trong diện thua lỗ, Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý III, về phần nguồn vốn, tính tới cuối kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tăng 4,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 200,9 tỷ đồng, lên 4.788 tỷ đồng và chiếm 51,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.424 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.364 tỷ đồng.

Đầu tư I.P.A mua Công ty quản lý quỹ của công ty liên kết
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) thông qua kế hoạch mua 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, đơn vị có vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư