Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 02 năm 2021, 17:53:52
Công ty mẹ SSI đạt hơn 4.500 tỷ đồng doanh thu năm 2020
Chí Tín - 21/01/2021 15:49
 
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố kết quả báo cáo riêng quý IV/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020.
Công ty cũng đã hoàn thành ký kết khoản vay giá trị 85 triệu USD từ nhóm các ngân hàng nước ngoài
Công ty đã ký kết khoản vay giá trị 85 triệu USD từ nhóm các ngân hàng nước ngoài hồi cuối 2020

Cụ thể, doanh thu quý IV của SSI đạt 1.207,6 tỷ đồng, tăng 39,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 489,3 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế cả năm 2020, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng 43,4% doanh thu và 54,4% lợi nhuận trước thuế - tương ứng với 4.528 tỷ đồng doanh thu và 1.565 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty ước lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 đạt 1.545 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với mức thực tế 2019, vượt 178% kế hoạch kinh doanh 2020 về lợi nhuận.

Kết thúc năm 2020, SSI có tổng tài sản là 35.429 tỷ đồng – tăng 33% so với đầu kỳ, trong đó mức vốn chủ sở hữu là 9.591 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Doanh thu hoạt động đầu tư SSI tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 551 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng 278,5%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn và kinh doanh tài chính tăng trưởng 46% trong quý.

Cuối năm 2020, SSI ký kết khoản vay giá trị 85 triệu USD từ nhóm các ngân hàng nước ngoài đứng đầu là UBOT.

Nguồn vốn vay sẽ được bổ sung cho các mảng kinh doanh như dịch vụ chứng khoán, kinh doanh giấy tờ có giá nhằm tăng cường sức cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ của SSI trên thị trường, hỗ trợ hoạt động cho vay margin với mức lãi suất hợp lý, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận từ các tài sản có độ rủi ro chấp nhận được.

Sau Chứng khoán SSI, MBS cũng cắt margin cổ phiếu LDG
Cập nhật mới nhất trong danh mục cho vay hồi giữa tháng 12/2020, MBS cấp margin cho cổ phiếu LDG với tỷ lệ cho vay 30%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư