CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018:

Tên Tổ chức phát hành

:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Trụ sở chính

:

Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

:

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại

:

(+84 254) 380 7394 - (+84 254) 3582 146

Số Fax

:

(+84 254) 3611 739

Cổ phiếu chào bán
 • Tên cổ phiếu

 • Loại cổ phiếu

 • Mệnh giá

 • Số lượng đăng ký chào bán


:

:

:

:


Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Cổ phiếu phổ thông

10.000 đồng/cổ phiếu

1.500.000 cổ phần, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017: 150.000 cổ phiếu

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu

Khối lượng vốn cần huy động

:

13.500.000.000 đồng

Mục đích huy động vốn

:

Bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ

Giá bán ra công chúng

:

10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng đăng ký mua tối thiểu

:

Không có

Thời hạn nhận đăng ký mua

:

Từ ngày 07/11/ 2018 đến ngày 04/12/2018

 1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
  * Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại thành viên lưu ký

 • Đối với các cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán:

 • Thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đăng ký chuyển nhượng quyền mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 - Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu.

 • Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty
  * Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (+84 254) 380 7394 - (+84 254) 3582 146         Fax: (+84 254) 3611 739

Website: http://dic1.vn

2. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

 • Số tài khoản: 76010 000 999 968

 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Vũng Tàu, ngày 8 tháng 10 năm 2018

Người đại diện pháp luật

(đã ký)

TRẦN DUY ANH

                    


P.V

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...