Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2020, 16:08:20
Sự kiện: Cùng hành động vượt qua đại dịch Covid-19
Các bộ, ngành và doanh nghiệp đang nỗ lực hành động, sáng tạo tìm những cách làm mới, những phương án sản xuất - kinh doanh mới để vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19.