Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 05 năm 2021, 22:42:46
Đã có tiêu chí phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Anh Ngọc - 24/04/2021 17:19
 
Theo quy định mới, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

Thông tư quy định 2 tiêu chí phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính.

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, có 3 loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ công ích của nhà nước.

Việc phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Cụ thể: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Liều thuốc tăng lực đúng lúc
Việc miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư