Đà Nẵng chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu
Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt thấp so với kế hoạch, tuy nhiên không vì chỉ tiêu GRDP mà thành phố phát triển nóng, thành phố chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng diễn ra chiều 10/7, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm duy trì được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2018. Đà Nẵng đã tập trung triển khai quyết liệt chủ đề Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.  Kết quả 6 tháng đầu năm thành phố đã thu hút được hơn 2.300 tỷ đồng vốn trong nước và hơn 540 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 68 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 363,9 triệu USD (cùng kỳ năm 2018: có 58 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 25,6 triệu USD).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố còn đạt thấp so với kế hoạch, chỉ ước tăng 6,21% (Kế hoạch tăng 8,86% và thấp hơn 1% so với 6 tháng 2018 (7,24%).

Nguyên nhân khiến kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng, theo ông Trần Phước Sơn là do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp (chiếm gần 57%) giảm như: dệt giảm 37%, chế biến sữa giảm 20,3%, chế biến thủy sản giảm 12%  và điện tử giảm 11%.

Ông Trần Phước Sơn trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng.
Ông Trần Phước Sơn trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển bền vững, xây dựng thành phố môi trường,  điều chỉnh quy hoạch chung; rà soát, điều chỉnh quy hoạch một số khu vực ven sông, ven biển và rà soát…  Việc rà soát này ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên về lâu dài sẽ phục vụ tốt cho cộng đồng, hài hòa lợi ích giữa cộng đồng.

 Các dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, thông báo nghiên cứu đầu tư đều đang trong giai đoạn triển khai đầu tư nên chưa có đóng góp cho tăng trưởng.  Ngoài ra, tuy đã quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ nhưng việc khắc phục những vướng mắc, sai phạm còn kéo dài do liên quan đến các thủ tục pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Công tác điều tra các sai phạm vẫn đang diễn ra nên có phần ảnh hướng đến tâm lý của một bộ phận công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Do đó, các hồ sơ, thủ tục liên quan đến giao đất, quy hoạch, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính,… còn tồn đọng khá nhiều đã làm giảm mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế từ nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư.

Đà Nẵng chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu.
Đà Nẵng chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu.

“Trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương rà soát, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch, nhất quán định hướng phát triển bền vững theo các mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, hướng đến xây dựng thành phố môi trường, văn minh hiện đại nhằm phục vụ cộng đồng, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp, không vì chỉ tiêu GRDP mà phát triển nóng”, ông Sơn phát biểu.  

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm, thành phố Đà Nẵng dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019. Kịch bản 1 dự kiến GRDP 6 tháng cuối năm 2019 tăng 8,14% thì ước cả năm 2019 tăng 7,25%.  Kịch bản 2 thì dự kiến GRDP 6 tháng cuối năm 2019 tăng 8,45% thì ước cả năm 2019 tăng 7,42%.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...