Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 07:36:42
Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030
Hoàng Anh - 27/04/2022 16:35
 
Đà Nẵng lấy ý kiến rộng rãi của người dân về dự thảo Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sẽ đảm bảo thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.

Ngày 27/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai nội dung lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cung cấp dự thảo Báo cáo tổng hợp sơ bộ lần thứ 6 về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phiếu khảo sát dành cho đối tượng cá nhân; phiếu khảo sát dành cho tổ chức để các tổ chức, cộng đồng dân cư và người dân góp ý. Thời gian lấy ý kiến trong vòng 30 ngày.

Theo dự thảo Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì phạm vi, ranh giới quy hoạch thành phố Đà Nẵng bao gồm toàn thành phố Đà Nẵng với diện tích tự nhiên 1.284,88 km2, trong đó huyện Hoàng Sa có diện tích 305 km2.

Về quan điểm, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của cả nước; các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; có sự kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng, các trung tâm phát triển, các thành phố lớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương; dựa trên việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, nhất là về tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng kinh tế biển, vị trí địa kinh tế và địa chiến lược quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong vùng và cả nước.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thành phố Đà Nẵng đang triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng chiến lược là xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống, thông qua tập trung phát triển 3 trụ cột chính. Một là Du lịch và các dịch vụ chất lượng cao gắn với mũi nhọn du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Hai là trung tâm trung chuyển và xuất khẩu hàng hóa vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn: cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và chế xuất và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp

Trụ cột thứ bà là kinh tế tri thức - nền tảng để phát triển hai lĩnh vực mũi nhọn: công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, theo kịp và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 … 

Về mục phát triển đến năm 2030 là Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ;

Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước;  Trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên và đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Ngoài ra, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.Đà Nẵng bình quân giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 đạt các mức tương ứng là 8%2 và 11%.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt khoảng 120,24 triệu đồng/người (tương đương hơn 4.500-5.000 USD)6 và năm 2030 là 194,86 triệu đồng (7.000-7.500 USD).

Du lịch sẽ là trụ cột phát triển của Đà Nẵng trong tương lai.
Du lịch sẽ là trụ cột phát triển của Đà Nẵng trong tương lai.

Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân khoảng 9- 11%/năm thời kỳ 2021-2030 . Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9-10%/năm . Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 365.000 tỷ đồng…

Dự thảo Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái; thông minh; bản sắc, bền vững; là Trung tâm du lịch quốc tế; Trung tâm Công nghiệp Công nghệ cao; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tài chính quốc tế khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á”…

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.

Đà Nẵng không để xảy ra tình trạng "xí phần" đất trong các khu công nghiệp
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng: "Không có chuyện đầu tư tài sản công ra rồi để đắp chiếu, hoạt động không đúng mục đích gây lãng phí. Càng không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư