Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 10:02:04
Đà Nẵng sẽ chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu chậm tiến độ
Hoàng Anh - 05/06/2019 10:40
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ chấm dứt và xử phạt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo theo kết luận của Thường trực Thành ủy và công văn, thông báo của HĐND, UBND thành phố về việc chấm dứt và xử phạt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án nghiên cứu, xem xét bổ sung cụ thể thêm các quy định về chấm dứt, xử phạt hợp đồng, công khai thông tin, cấm tham gia hoạt động đấu thầu các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm (có năng lực thực tế đúng với hồ sơ dự thầu) để tham gia thực hiện các gói thầu bảo đảm về hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị nêu trên tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực các nhà thầu đang thực hiện các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn; các nhà thầu vi phạm, chậm trễ tiến độ; đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định; gửi báo cáo để làm cơ sở báo cáo UBND thành phố. Nếu có các cá nhân, tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên nhưng đơn vị không báo cáo, xử lý vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố.

Các Dự án thu gom nước thải ven biển trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang chậm tiến độ so với kế hoạch.
Các dự án thu gom nước thải ven biển trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án “Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng…). Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 11, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng… thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó…”. 

Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản
UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thường xuyên cập nhật các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư