Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 16:52:20
Đà Nẵng thí điểm chính quyền đô thị, cấp quận, phường không còn Hội đồng Nhân dân
Nguyễn Lê - 19/06/2020 15:55
 
Theo mô hình thí điểm, các quận và phường của Đà Nẵng không tổ chức hội đồng nhân dân
.
Quốc hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9.

Chiều 19/6 với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng.

Theo mô hình này, các quận và phường của Đà Nẵng không tổ chức hội đồng nhân dân.

Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết nàyvà theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thí điểm mô hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật,tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 1/7/ 2021cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Ngoài nội dung trên, Quốc hội còn đồng ý một số cơ chế đặc thù khác cho Đà Nẵng,

Cụ thể, về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, Quốc hội cho phép trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, nghị quyết quy định, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố Đà Nẵng để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng được thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phốđể đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.

Tương tự Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, được điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí,lệ phí Tòa án.

Ngân sách thành phố Đà Nẵng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại điều này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021
Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội với tỉ lệ 81,16% tổng số đại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư