Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 17:49:35
Đà Nẵng thống nhất chọn chủ đề hành động năm 2022
Hà Minh - 13/12/2021 17:23
 
“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” là chủ đề hành động năm 2022 được Thành ủy Đà Nẵng thống nhất lựa chọn.
TIN LIÊN QUAN

Để thực hiện chương trình hành động theo chủ đề năm 2022, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa Đà Nẵng diễn ra ngày 13/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu bao gồm: Tổng sản phẩm xã hội tăng 6-7% so với năm 2021; Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%;

Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9-10%; Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu của năm 2021; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%...

Hội nghị
Hội nghị tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc đề ra các chỉ tiêu phát triển của Đà Nẵng năm 2022

Đồng thời, Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng; Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; đặc biệt, đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

“Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó với dịch COVID-19 được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút và đặc biệt các diễn biến mới của các biến chủng làm cho các biện pháp đề ra gặp khó khăn trong thời gian tới”- ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Để đạt được các chỉ tiêu, một trong những lĩnh vực mà ông Nguyễn Văn Quảng lưu tâm cả hệ thống chính trị Đà Nẵng tập trung vào cuộc đó là việc lãnh đạo khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Năm 2022
Năm 2022, thống nhất chọn là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Trong đó Đà Nẵng sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành trình Trung ương sớm có các cơ chế, chính sách, tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển, như: Phê duyệt Đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực và xin chủ trương xây dựng Đề án Khu Phi thuế quan thành phố Đà Nẵng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng...;

Tiếp tục xác định các công trình, dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện, đưa vào sử dụng, phấn đấu khởi công trong năm 2022 như:  Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, Trung tâm thương mại AEON, Dự án Không gian sáng tạo tại Hòa Xuân, Khu Du lịch sinh thái Nam Ô, Khu Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội Pháo hoa quốc tế...

Đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch, hạn chế thấp nhất việc chuyển nguồn vốn sang năm sau; Tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu đạt mức cao nhất (vượt từ 3-5% số thu của năm 2021); trong đó, tiếp tục lựa chọn những dự án có khả năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố.

Đà Nẵng sẽ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Thành phố Đà Nẵng sẽ giảm là 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư