Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng xây dựng phương án giải thể hợp tác xã không còn hoạt động
Hoàng Anh - 05/01/2023 10:33
 
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu xây dựng phương án giải thể các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021¬2023, xử lý dứt điểm trước tháng 12/2023.

Thành phố Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý hợp tác xã (HTX) không hoạt động, khó khăn trong giải thể.

Theo đó, căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án giải thể các HTX đã đăng ký nhưng không còn hoạt động trong giai đoạn 2021¬2023

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải đảm bảo xử lý dứt điểm trước ngày 31/12/2023 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các HTX đang làm thủ tục giải thể trong việc xác nhận thuế, xử lý nợ thuế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định… Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng phối hợp với các địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để các HTX thực hiện giải thể, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên HTX trước khi giải thể.

Đà Nẵng xây dựng phương án giải thể các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021¬2023.
Đà Nẵng xây dựng phương án giải thể các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021¬2023.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 131 HTX và 2 liên hiệp HTX. Tổng doanh thu ước đạt 348 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 9,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người của thành viên, người lao động khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, thực hiện tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 100 HTX, 250 tổ hợp tác và 2-3 liên hiệp HTX trên địa bàn. Các quận, huyện mỗi năm cần xây dựng và hỗ trợ thành lập mới ít nhất 2 mô hình HTX kiểu mới điển hình; phấn đấu 100% phường, xã có HTX gắn với chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển các HTX dịch vụ gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực mang tính bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển với số lượng khoảng 500 tổ hợp tác, 250 HTX và 20 liên hiệp HTX. Bên cạnh đó, thành lập các liên hiệp HTX có quy mô cấp quận, huyện; HTX chuyên ngành, nghề sản xuất theo dây chuyền khép kín từ nuôi trồng đến chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm…; phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển các hình thức kinh tế tập thể theo hướng phục vụ đô thị, du lịch.

Đà Nẵng đề xuất lập khu phi thuế quan trên 150 ha
UBND TP. Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án “Thành lập Khu phi thuế quan TP. Đà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư