Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng xin rút hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hoà Ninh để cập nhật
Hoàng Anh - 01/07/2024 18:42
 
Thành phố Đà Nẵng xin rút hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh để rà soát, chỉnh sửa và cập nhật lại toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Khu công nghiệp Hoà Ninh được thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch phân khu TL 1/2000 tại Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019.

Dự án được TP.Đà Nẵng trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh tại Tờ trình số 162/TTr-UBND, ngày 05/11/2021.

Theo thông tin được công bố, Dự án này có quy mô dự án hơn 400ha, xây dựng tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang; dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án hơn 6.083 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 2.578 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Hoà Ninh được quy hoạch với mục tiêu kêu gọi đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để hình thành khu công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, có công nghệ hiện đại, tiên tiến và tạo sự liên kết với các khu công nghiệp khác của thành phố Đà Nẵng.

 Dự án KCN Hoà Ninh này có quy mô dự án hơn 400ha, xây dựng tại xã Hòa Ninh.

Tuy nhiên ngày 14/12/2023, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tham mưu UBND TP.Đà Nẵng ban hành Công văn số 6891/UBND-BQL gửi Văn phòng Chính phủ xin được rút hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Ninh.

Việc này nhằm để UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, chỉnh sửa và cập nhật lại toàn bộ hồ sơ theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Đến tháng 4/2024, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có Công văn số 1654/UBND-BQL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Thành phố được rút hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của dự án KCN Hoà Ninh.

Đề nghị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả hồ sơ cho UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020.

Đồng thời giao UBND thành phố Đà Nẵng thông báo cho các nhà đầu tư quan tâm được biết lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020…

Được biết, Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới, gồm Hòa Cầm - giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh. Theo đó, 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích khoảng 880ha. 

Trong đó, KCN Hòa Ninh với quy mô 400,02ha với nhóm ngành công nghiệp điện tử, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm… phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 100 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 5 triệu USD/ha.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Khu đô thị huyện lỵ Hoà Vang
Khu đô thị huyện lỵ Hoà Vang đang được kêu gọi đầu tư có tổng diện tích quy hoạch hơn 229 ha, sẽ được thành phố Đà Nẵng tổ chức đấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư