Đà Nẵng yêu cầu chấm lại toàn bộ bài thi viết trong kỳ thi tuyển công chức 2018
Ngày 5/12, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu rà soát, thẩm tra lại toàn bộ quy trình, công tác tổ chức kỳ thi và chấm lại toàn bộ các bài thi viết, khi dư luận phản ánh về Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 có nhiều bất cập.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, để bổ sung số lượng, góp phần nâng cao chất lượng công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018. Theo đó, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 được tổ chức vào các ngày 21, 22 và  23 tháng 9 năm 2018 để lựa chọn 115 người vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Đối với kỳ thi này, những hợp đồng lao động đang công tác tại cơ quan hành chính nếu trúng tuyển thì được tuyển dụng vào công chức và tiếp tục làm việc, nếu không trúng tuyển thì sẽ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bố trí công tác khác nếu đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và đảm bảo các tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, trình độ theo quy định. Do đó, đây là đợt tuyển dụng có tính cạnh tranh rất cao tại từng vị trí tuyển dụng. Đến thời điểm chốt danh sách có đến 465 người đủ điều kiện tham gia thi tuyển trên nhu cầu tuyển dụng công chức là 114 người (có 01 vị trí không có người nộp hồ sơ); trong đó, có vị trí tuyển dụng với tỷ lệ cạnh tranh lên đến 1/14.

Việc tổ chức kỳ thi từ công tác công khai tuyển dụng đến công tác ra đề thi, coi thi; rọc, ráp phách; chấm thi nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thí sinh phải trải qua hai phần thi là thi trắc nghiệm trên máy tính, phần thi này thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc từng môn thi (Ngoại ngữ, Tin học, chuyên ngành) và phần thi viết (kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành).

UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu chấm lại toàn bộ các bài thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018.
UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu chấm lại toàn bộ các bài thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

Việc chấm thi đã hoàn thành và Sở Nội vụ có báo cáo kết quả chấm thi vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, qua việc tiếp nhận các thông tin từ dư luận và email phản ánh về công tác tổ chức kỳ thi nên ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thẩm tra lại toàn bộ quy trình và công tác tổ chức kỳ thi.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Công an thành phố, để đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và đúng pháp luật trong việc thi tuyển công chức; Hội đồng thi tuyển thành phố đã thống nhất quyết định chấm lại toàn bộ bài thi viết (môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành) và giao Trường Chính trị thành phố - là đơn vị có kinh nghiệm trong việc chấm thi và không có thí sinh tham gia dự thi trong đợt thi tuyển lần này chủ trì việc chấm lại bài thi.

Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả kỳ thi ngay sau khi kết thúc việc chấm thi dự kiến vào giữa tháng 12/2018.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...