Đà Nẵng: Yêu cầu hai nhà máy thép dừng nấu, luyện, hoàn thiện phương án di dời trước ngày 2/3
Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng yêu cầu hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc dừng toàn bộ hoạt động sản xuất và khẩn trương hoàn thiện các phương án xử lý liên quan đến việc di dời, giải tỏa tại khu vực hai nhà máy thép.

Ngày 28/2, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức cuộc họp xử lý các nội dung liên quan đến việc phản ứng của người dân hai thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) về việc hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi nghe lãnh đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cho các doanh nghiệp có liên quan phát biểu ý kiến, Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo như sau: Một là, giao Văn phòng UBND Thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, khẩn trương hoàn thiện các phương án xử lý liên quan đến việc di dời, giải tỏa tại khu vực hai nhà máy thép; trình Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến để báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 2/3.

Hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc nằm quá gần khu dân cư ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc nằm quá gần khu dân cư, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hai là, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của Lãnh đạo thành phố, yêu cầu Công ty Cổ phần thép DANA – Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – ÚC tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian tạm dừng kể từ ngày 28/2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức giám sát việc tạm dừng hoạt động nêu trên. Các hoạt động vận chuyển; bốc, dỡ; xuất, nhập hàng hóa và các hoạt động hành chính khác của doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường.

Người dân tập trung trước Nhà máy thép Dana Ý để phản đối.
Người dân tập trung trước Nhà máy thép Dana Ý.

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng giao huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Hòa Liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân được rõ, ủng hộ chủ trương của Thành phố và chấp hành đúng quy định của pháp luật.  Chủ tịch UBND xã Hòa Liên có trách nhiệm tổ chức công khai nội dung Thông báo kết luận này đến người dân và các doanh nghiệp biết để thực hiện.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...