Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 20:49:08
Đại hội KSD: Tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng
Kỳ Thành - 02/06/2015 11:08
 
Sáng nay (2/6), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – lần thứ 3 của CTCP Đầu tư DNA (KSD – HOSE) đã thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng và bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Đầu tư DNA
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Đầu tư DNA. Ảnh: Thanh Huyền

Theo báo cáo tài chính năm 2014, doanh thu của KSD năm 2015 đạt 104,67 tỷ đồng, vượt kế hoạch 31,64%; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1,94 tỷ đồng, vượt kế hoạch 58,33%.

Theo ông Bùi Việt Vương, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư DNA, năm 2014, Công ty đã đẩy mạnh công tác marketing tiếp thị sản phẩm vào một số thị trường như EU, Nhật, Hàn Quốc, Canada ... và một số nước có ngành công nghiệp giặt là phát triển. Cụ thể năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu mắc áo với MORPLAN - tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của Anh.

Tính đến hết năm 2014, Tổng Công ty đã thực hiện xuất khẩu 214 container sản phẩm mắc áo, tương ứng 160 triệu sản phẩm.

Tuy nhiên, so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Công ty đã không hoàn thành với doanh thu đạt 57,77%, lợi nhuận đạt 23,75% do việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên không thành Công và phát hành riêng lẻ trong giai đoạn triển khai, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2015 nên một số dự án của Công ty trong năm 2014 đã không thực hiện được.

Về tài sản và nguồn vốn, tính đến hết năm 2014, tài sản ngắn hạn của KSD là 46,54 tỷ đồng, chiếm 38,98% tổng tài sản; Nợ phải trả là 36,2 tỷ đồng, tăng 56,52% so với năm 2013. Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tính đến ngày 31/12/20134 là 81,56 đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 120 tỷ đồng.

Về khoản đầu tư vào CTCP Klinh, KSD đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 1,6 triệu cổ phần tại CTCP Klinh (tương đương 96,97% vốn điều lệ của Klinh). Theo ông Trương Duy Thắng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư DNA, việc KSD quyết định rút vốn khỏi Klinh là do khoản đầu tư này không đem lại hiệu quả.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hẹp diện tích Nhà xưởng và tìm đối tác cho thuê lại nhà xưởng, máy móc không sử dụng đến, trong năm 2014, KSD đã ký hợp đồng cho thuê lại Nhà xưởng với một số đơn vị như Công ty may Đức Mạnh, Công ty TNHH găng ty SUN MYUNG… đem lại doanh thu để bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, ông Thắng cho biết, KSD đặt mục tiêu doanh thu 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,34 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch thực hiện

Doanh thu

Đồng

Dự kiến 120 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

2.34 tỷ đồng

Cổ tức

%

 

Trong năm 2015 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của Nhà máy và đẩy mạnh công tác tiếp thị vào thị trường các nước phát triển. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung  ngành nghề mới. Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Công ty, tìm kiếm đối tác liên doanh để phát triển các ngành nghề mới.

Quý I/2015, doanh thu của KSD đạt 17,68 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 485,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng được thông qua tại Đại hội hôm nay đó là việc phát hành 20 triệu cổ phần (tương đương 200 tỷ đồng) cho cổ đông riêng lẻ.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu vốn điều lệ năm 2014 là 342 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và phát hành riêng lẻ cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát - một công ty kinh doanh thiết bị y tế. “Do một số lý do khách quan việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đã không thành công còn việc phát hành riêng lẻ vẫn trong giai đoạn triển khai”, ông Trương Duy Thắng cho biết.

Nếu huy động thành công số vốn trên, KSD dự kiến sẽ đem góp vốn vào 2 dự án là Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép. Ngoài ra, với việc chuyển đổi mô hình thành công ty đầu tư từ cuối năm 2014, ông Thắng khẳng định chiến lược của KSD là tiếp tục theo đuổi việc M&A các dự án nhỏ.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư DNA ra mắt Đại hội
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư DNA nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
KSD sẽ tổ chức đại hội lần 3 vào ngày 2/6
Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 của KSD đã không thể tổ chức sáng nay (18/5) do không tập hợp đủ cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư