Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 16:55:20
Đại Thiên Lộc: 2 vợ chồng tráo đổi vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch
Chí Tín - 03/08/2020 14:23
 
Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã ĐTL, sàn HoSE) vừa có thay đổi nhân sự cao cấp trong Hội đồng quản trị Công ty.
Đại Thiên Lộc là doanh nghiệp ngành thép
Đại Thiên Lộc là doanh nghiệp ngành thép

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Nghĩa và miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Liên.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Liên vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Nguyễn Thanh Nghĩa có quan hệ là 2 vợ chồng. Trong đó, ông Nghĩa sinh năm 2963 và và Liên sinh năm 1964.

Hiện tại, ông Nghĩa đang nắm giữ 29,2 triệu cổ phiếu DTL, tương ứng với 48,19% cổ phần công ty này.

Trong khi đó, bà Liên nắm giữ 7,9 triệu cổ phiếu ĐTL, tương ứng với tỷ lệ 13,03% cổ phần Công ty.

Bà Liên từng làm Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thép Thiên Lộc từ năm 2000 đến năm 2005 và làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc  từ năm 2004 đến năm 2011.

Bà trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty  từ năm 2011.

Trong khi đó, ông Nghĩa từng công tác tại Công tác tại Công ty Tài chính Tín dụng Seaprodex và sau đó làm việc tại Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản TP. Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2012 – 2013, ông Nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre và sau đó là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đến năm 2017.

Đại Thiên Lộc là doanh nghiệp kinh doanh sắt thép với vốn điều lệ là 614 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 888,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 30/6/2020 có giá trị cao khoảng gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu với 1.645,8 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.136,7 tỷ đồng.

Quý II/2020, Đại Thiên Lộc đạt doanh thu thuần 386 tỷ đồng, sụt giảm còn nửa so với 797 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy kế 96 tháng là 797 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 1.444 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2020 của Công ty là âm hơn 13 tỷ đồng, lỗ nặng hơn cùng kỳ năm trước với mức lỗ hơn 6,2 tỷ đồng trong quý II/2019.

Lức lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 100,9 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức lỗ của 6 tháng đầu năm 2019 (âm hơn 32 tỷ đồng).

Đại Thiên Lộc: Lỗ sâu thêm hơn 55 tỷ sau kiểm toán
Mặc dù đã ghi nhập mức lỗ khá cao trong báo cáo tài chính tự lập, nhưng sau khi có báo cáo kiểm toán, mức lỗ của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư