Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 23 tháng 09 năm 2023, 04:11:32
Đắk Lắk cần 25.429 tỷ đồng vốn đầu tư công 2021 - 2025
Hoàng Anh - 15/08/2021 17:35
 
Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên cho dự án trọng điểm có tính chất kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của Đắk Lắk là 25.429 tỷ đồng.

Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương là 18.015 tỷ đồng, gồm: nguồn ngân sách tập trung là 4.857 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 12.000 tỷ đồng; ngoài ra còn có nguồn thu bán nhà nhà thuộc sở hữu của Nhà nước, nguồn vốn từ thu hồi vốn đối ứng và nguồn sổ xố kiến thiết… Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 7.414 tỷ đồng, gồm nguồn vốn trong nước là 6.093 tỷ đồng, nguồn vốn nước ngoài là 1.320 tỷ đồng.

Như vậy, so với dự kiến tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua trong tháng 4/2021, có sự điều chỉnh giảm 206 tỷ đồng.

Tỉnh Đắk Lắk cần hơn 25.400 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Đắk Lắk cần hơn 25.400 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang, tập trung cho dự án trọng điểm có tính chất kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành các chương trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để thực hiện việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn đạt tiến độ, mang lại hiệu quả, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chủ đầu tư giải ngân chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Ngoài ra, không để diễn ra tình trạng chậm triển khai thực hiện các dự án do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư khi chưa tích cực giải ngân, chậm lập và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục thanh toán các dự án đã được bố trí vốn; xây dựng chi phí giải phóng mặt bằng không sát với thực tế, nhà đầu tư hạn chế về năng lực, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân hết số vốn được giao đúng thời hạn quy định. Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Đăk Lắk cần xác định dự án cao tốc tới Nha Trang là ưu tiên số một
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đắk Lắk cần xác định dự án cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang là ưu tiên số 1 trong 5 năm tới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư