Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 17:03:57
Đạm Cà Mau chốt ngày chia cổ tức, PVN nhận về 240 tỷ đồng tiền mặt
Chí Tín - 16/10/2020 16:29
 
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Càu Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM, sàn HoSE) dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền trong tháng 11 tới.
Đạm Cà Mau hiện có tổng tài sản lên tới gần 9,5 nghìn tỷ đồng
Đạm Cà Mau hiện có tổng tài sản lên tới gần 9,5 nghìn tỷ đồng

Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia là 6%/cổ phiếu, theo đó mỗi cổ phiếu được nhận 600 đồng.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nởi mở tài khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán của Đạm Cà Mau.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ, có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang nắm 75,56% cổ phần tại Đạm Cà Mau, tương ứng với số 400 triệu cổ phiếu.

Theo đó, số tiền cổ tức mà PVN được nhận về từ đợt chia cổ tức lần này là 240 tỷ đồng.

Đạm Cà Mau hiện có vốn chủ sở hữu 6.432,6 tỷ đồng, tổng tài sản là 9.451,9 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính bán niên của Đạm Cà Mau, Kiểm toán viên nêu ý kiến nhận mạnh cho biết, đến ngày lập báo cáo, các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa khi Công ty chuyển thành công ty cổ phần.

Thuyết minh số 02 trong báo cáo tài chính có nêu theo Biên bản kiểm tra về việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, xác minh về xác định giá trị doanh nghiệp, quyết toán vốn Nhà nước và thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Công ty đã ghi nhận các nội dung tại Biên bản kiểm tra, xác minh và đang tiếp tục làm việc với PVN để có văn bản giải trình về các nội dung nêu trên.

Công ty cho biết các điều chỉnh liên quan (nếu có) sẽ được Công ty thực hiện khi có phê duyệt cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về quyết toán cổ phần hóa.

Đạm Cà Mau thuộc Top các nhà máy tiêu hao năng lượng thấp
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa được công nhận Top các nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất về công suất trung bình theo năm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư