Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 11:16:29
Đạm Phú Mỹ sẽ họp cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
Chí Tín - 11/08/2020 18:23
 
Tổng công ty Phâm bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, PVFCCo, mã DPM, sàn HoSE) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 9 tới.
Cuộc họp cổ đông sắp tới của PVFCCo dự kiến sẽ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Cuộc họp cổ đông sắp tới của PVFCCo dự kiến sẽ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung họp dự kiến để miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PVFCCo cho biết, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tham dự họp là ngày 31/8/2020. Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Trước đó vào cuối tháng 7/2020, ông Lê Minh Hồng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Lê Minh Hồng sinh năm 1957, là kỹ sư quản lý công nghiệp, thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông Minh bắt đầu đảm nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019.

Ông Hồng từng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong giai đoạn từ 2006 đến 2017.

Ông Hồng bắt đầu công tác tại ngành Dầu khí Việt Nam từ năm 1982 với vị trí giáo viên tại trường Công nhân Kỹ thuật Dầu khí (sau này là Trưởng Đào tạo nhân lực Dầu khí – thuộc Tập đoàn Dầu khí PVN). Ông Hồng đã trải qua nhiều vị trí quản lý và đã đảm trách chức vụ Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng của Trường.

Về kinh doanh, doanh thu thuần quý II/2020 của PVFCCo đạt 2.178,3 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3.875,6 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với 6 tháng đầu năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của PVFCCo đạt 308,3 tỷ đồng, tăng vọt so với kết quả 36,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng theo đó cũng tăng đột biến từ 89,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 lên 414,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo công ty, lợi nhuận quý II/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước do giá khí giảm so với quý II/2019.

Trong khi đó, giá khí chính là nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ nên khi giá khí giảm, giá thành sản phẩm cũng giảm mạnh.

Bệnh cạnh đó, lợi nhuận tăng cũng còn có nguyên nhân sản lượng bán Urê quý II/2020 tăng 83% so với cùng kỳ.

Đạm Phú Mỹ: Khối tiền ngàn tỷ đồng “ngủ quên”
Số dư tiền và tương đương tiền của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (Đạm Phú Mỹ, mã DPM, sàn HoSE) lên tới hàng ngàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư