Sao Vàng đất Việt 2018:
Đang xét 236 hồ sơ để chọn Top 200 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt
Sáng nay, 6/12/2018, Hội đồng Bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt xét chọn Top 200 thương hiệu đoạt Giải Sao Vàng đất Việt 2018. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thư nhất Trung ương đoàn là Chủ tịch Hội đồng Bình chọn.
.
Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 bắt đầu làm việc từ sáng 6/12/2018

236 hồ sơ đủ chuẩn xét chọn

Ông Lê Phụng Thắng, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam  cho biết, trong số 250 hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển, có 8 doanh nghiệp có công văn xút rút, 6 doanh nghiệp không thu xếp được thời gian thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng.

“Vòng Chung chuyển sẽ xem xét 236 hồ sơ đủ tiêu, để chọn Top 200”, ông Thắng giải thích rõ.

Các doanh nghiệp này nằm ở 20 nhóm ngành, căn cứ theo Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Đặc biệt, tiêu chí xét chọn của Vòng chung tuyển sẽ thừa kế cách làm của vòng sơ tuyển, với một số thay đổi về trọng số, để đảm bảo chất lượng của thương hiệu.

Cụ thể, nhóm tiêu chí quy mô, chiếm 50% số điềm, trong đó doanh thu chiếm 20%; nguồn vốn 10%, vốn chủ sở hữu, số lao động cùng 10%. Nhóm hiệu quả tăng từ 20 lên 25% số điểm, so với vòng sơ tuyển. Trong đó lơi nhuận 20%, ROE 15%. Nhóm tiêu chí về trách nhiệm chiếm 15% tổng số điểm; nộp ngân sách 10%, lương bình quân 5%.

“Cách làm mới của sơ tuyển, nên chất lượng hồ sơ và thực tiễn doanh nghiệp khá khớp. Thực tiễn thẩm định cho thấy hiệu quả của cách làm mới”, ông Thắng cho biết.

Tiêu chí của Top 200

Các doanh nghiệp được xếp hạng theo cơ cấu theo ngành, cơ cấu theo điểm, cơ cấu theo ưu tiên (vùng miền, tham gia phong trào doanh nhân trẻ...).

Vì vậy, cách thức lựa chọn là 50% trong Top 200, nghĩa là 100 doanh nghiệp đầu tiên theo cơ cấu ngành, doanh nghiệp được xếp theo ngành từ trên xuống và lấy đủ số lượng.40% của TOP200, tương ứng với khoảng 80 doanh nghiệp,  lấy từ trên xuống (không phân biệt ngành của số còn lại. 10% của TOP200 - tương ứng với 20 doanh nghiệp) lại được bình chọn theo ưu tiên (vùng miền, tham gia phong trào doanh nhân trẻ...).

Đặc biệt, những doanh nghiệp bị loạt khỏi Top 200 là những doanh nghiệp vi phạm bảo hiểm xã hội hoặc thuế; những doanh nghiệp mà sau khi thẩm định, chạy lại số liệu, xếp thứ tự từ 225 trở lên Những doanh nghiệp có số liệu không thẩm định được.

Trong Top100, các doanh nghiệp buộc phải có báo cáo kiểm toán. 20-30% (tương ứng với mỗi một ngành có 1 doanh nghiệp đại diện) là theo cơ cấu ngành.

Top 10 sẽ được lựa chọn trên cơ sở xem xét 20 doanh nghiệp đứng đầu ngành, chọn 15 doanh nghiệp tiêu biểu và bỏ phiếu kín chọn Top 10.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 được Chính phủ cho phép triển khai theo Công văn số 11416/VPCP-TCCV ngày 22/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
Từ tháng 10/2018, Trung ương Hội đã phát động triển khai đến tất cả các địa phương, gửi hồ sơ mời tham gia tới hơn 1.000 doanh nghiệp; UBND các tỉnh, thành phố; Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố; Hội DNT tỉnh, thành, ngành; Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng.
Vòng sơ tuyển và thẩm định trực tiếp kết thúc vào ngày 5/12/2018.
Khánh An

Bình luận của bạn về bài viết...