Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 09:32:43
Đấu thầu chọn nhà đầu tư 2 khu cung cấp suất ăn tại sân bay Long Thành
Bảo Như - 02/10/2023 18:38
 
Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư.
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS)-đơn vị thành viên của Vietnam Airlines
Một dây chuyền chế biến suất ăn của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS)-đơn vị thành viên của Vietnam Airlines.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1220/QĐ – BGTVT và Quyết định số 1221/QĐ - BGTVT về việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chi tiết đối với năng lực, kinh nghiệm của các Nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Trong vai trò là chủ đầu tư Dự án thành phần 4, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn1, Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương trình kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 có mục tiêu đầu tư xây dựng khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ, trên diện tích khoảng 30.000 m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 362 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thuê đất).

Hiện có 5 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành có mục tiêu đầu tư xây dựng khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ, trên diện tích khoảng 31.000 m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 362 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thuê đất).

Hiện có 3 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư