Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 19:24:45
Đầu tư I.P.A ghi nhận mức lỗ kỷ lục theo quý
Duy Bắc - 02/02/2023 13:26
 
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) ghi nhận doanh thu giảm 13% và lỗ 174,55 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022.

Trích lập 217,2 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 73,72 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 174,55 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 61,6% về còn 52,9%.

Được biết, theo dữ liệu từ iBoard của Chứng khoán SSI theo quý, kể từ khi công bố tình hình tài chính quý I/2016 tới nay, chưa quý nào Đầu tư I.P.A lỗ kỷ lục như quý IV/2022. Trong đó, quý lỗ lớn nhất là quý II/2022 với giá trị lỗ 15,85 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 25,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,21 tỷ đồng về 38,97 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 46,4%, tương ứng giảm 64,69 tỷ đồng về 74,76 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 327,2%, tương ứng tăng thêm 249,39 tỷ đồng lên 325,62 tỷ đồng.

Thêm nữa, lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 5,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 88,03 tỷ đồng, tức giảm 93,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,57 tỷ đồng, lên 24,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

IPA tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).
IPA tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh chi phí tài chính tăng, chủ yếu do ghi nhận dự phòng giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư là 217,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế trong năm 2022, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 294,67 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 146,41 tỷ đồng, giảm 90,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tập đoàn Đầu tư IPA đặt kế hoạch doanh thu 1.680 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 88,61 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ là 9,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2006 tới nay với giá trị âm 1.256,1 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, dòng tiền kinh doanh chính trong năm 2022 còn ghi nhận âm kỷ lục 1.256,1 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ âm 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 908 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 278,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI theo năm, từ năm 2006 đến năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh của Tập đoàn Đầu tư I.P.A âm quá 1.320,4 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010 khi ghi nhận âm 884,47 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A tăng 5,5% so với đầu năm, lên 8.860,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.402,6 tỷ đồng, chiếm 49,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.298 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.027,5 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tăng đầu tư 979,9 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022

Trong năm, biến động tăng chủ yếu đầu tư tài sản dài hạn tăng 38,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.230,5 tỷ đồng lên 4.402,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 979,9 tỷ đồng so với đầu năm chỉ là 1 tỷ đồng, tức tăng 978,9 tỷ đồng.

Ngược lại, biến động giảm tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 43,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.737,63 tỷ đồng về 2.297,97 tỷ đồng.

IPA tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 (Nguồn: IPA).
IPA tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 (Nguồn: IPA).

Đối với đầu tư tài chính ngắn hạn tăng, Công ty cho biết chủ yếu do tăng đầu tư vào trái phiếu.

Tính tới cuối năm 2022, Công ty đang đầu tư 404,2 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam với mã TNGCB2124001; 511,7 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam với mã TNGCB2224003; đầu tư gần 64 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Sunbay Ninh Thuận.

Chứng khoán VNDirect tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất của IPA tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).
Chứng khoán VNDirect tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất của IPA tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Về danh mục đầu tư dài hạn, chủ yếu trong năm Công ty đầu tư thêm vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) để nâng tổng giá trị đầu tư là 3.750,2 tỷ đồng, tương ứng vẫn giữ 25,84% vốn điều lệ như đầu năm.

Thêm nữa, trong danh sách đầu tư vào đơn vị khác, tính tới cuối năm 2022, Công ty còn đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE).

IPA giảm phải thu Trustlink trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
IPA giảm phải thu Trustlink trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh phải thu ngắn hạn giảm chủ yếu do đầu năm ghi nhận đối với CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink là 3.728,3 tỷ đồng nhưng cuối năm chỉ còn 1.989,3 tỷ đồng, tức giảm 1.739 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Trustlink được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hiền, hoạt động chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Ngoài ra, giấy phép kinh doanh còn có thêm lĩnh vực hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng, hoạt động cấp tín dụng khác.

Do chưa niêm yết, nên các thông tin về Trustlink còn hạn chế, nhưng dễ nhận thấy hoạt động đầu tư và cho vay ở các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, tính tới ngày 30/6/2022, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ có dư nợ 950 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 10,5 - 11%/năm. Trong đó, tài sản đảm bảo là toàn bộ chứng khoán và tiền trên tài khoản cá nhân trong Ban lãnh đạo mở tại VNDirect, toàn bộ các quyền tài sản thuộc sở hữu của Công ty phát sinh từ hợp đồng vay vốn giữa Công ty và Trustlink.

Trước đó, năm 2019, Trustlink cho Hoàng Anh Gia Lai vay 93,3 tỷ đồng, lãi suất 14%, tài sản bảo đảm là 13,75 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của Hưng Thắng Lợi. Tính tới ngày 30/6/2020, Trustlink cho Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam vay 139,7 tỷ đồng, lãi suất 13,5%/năm, tài sản bảo đảm là 3,75 triệu cổ phiếu của Công ty PDN. Tháng 9/2021, Golden Gate phê duyệt khoản vay 70 tỷ đồng từ Trustlink, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 1 tháng.

Ở một diễn biến khác, trong tháng 5/2022, I.P.A thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng Trustlink từ các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ sở hữu có thể đến 99% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, I.P.A sẽ thành công ty mẹ của Trustlink.

Cơ cấu nợ vay của IPA tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu nợ vay của IPA tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Thêm nữa, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 284,4 tỷ đồng về 4.586,2 tỷ đồng và chiếm 51,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2, cổ phiếu IPA giảm 1.100 đồng về còn 12.700 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư I.P.A chi hơn 700 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phiếu Cen Land
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) chính thức trở thành cổ đông lớn, nắm 10.6% vốn Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư