Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Đầu tư I.P.A muốn mua lại 700 tỷ đồng hai mã trái phiếu phát hành năm 2021
Duy Bắc - 28/06/2024 08:12
 
Vừa huy động 317 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) đã muốn mua lại trước hạn hai mã trái phiếu phát hành cuối năm 2021.

Đầu tư I.P.A thông qua việc mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124002, thời gian mua dự kiến từ ngày 26/6 đến ngày 15/7.

Được biết, trái phiếu mã IPAH2124002 được phát hành ngày 15/11/2021, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 15/11/2024), lãi suất cố định 9,5%/năm, mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Trong đó, mục đích huy động vốn để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và hoạt động hợp pháp khác.

Ngoài ra, Đầu tư I.P.A thông qua việc mua lại trước hạn 400 tỷ đồng trái phiếu mã IPA2124003, thời gian mua dự kiến từ ngày 26/6 đến ngày 15/7.

Được biết, trái phiếu mã IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 20/12/2024), mệnh giá 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm. Trong đó, mục đích huy động vốn để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và hoạt động hợp pháp khác.

Như vậy, ước tính Đầu tư I.P.A sẽ mua lại tổng cộng 700 tỷ đồng trái phiếu hai mã cùng đáo hạn cuối năm 2024.

Huy động 317 tỷ đồng trái phiếu “4 không” để cơ cấu trả nợ vay

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 5/6, Đầu tư I.P.A vừa phát hành thành công huy động 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 5/6/2029.

Được biết, trước đó, Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 3.170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng. Trong đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không); kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Mục đích phát hành, Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý II/2024. Trong đó, sẽ dùng 309 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 4/7/2023; và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Được biết, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Đầu tư mới 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam

Ngoài ra, trong Báo cáo tài chính quý I/2024, tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 71,6 tỷ đồng, lên 8.907,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 5.925,8 tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.300,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 998,1 tỷ đồng, lên 5.925,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.094,8 tỷ đồng, về 1.300,1 tỷ đồng…

Đối với khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tại thời điểm 31/3/2024, Đầu tư I.P.A cho biết đã đầu tư 4.295,1 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND - sàn HoSE), tương ứng sở hữu 25,84% vốn điều lệ; đối với đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lần đầu tiên Đầu tư I.P.A hạch toán đầu tư 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (chiếm 9,36% vốn điều lệ), cũng như đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế kỷ (mã CRE - sàn HoSE), tương ứng chiếm 10,91% vốn điều lệ, đã trích lập dự phòng tới 474 tỷ đồng vào cổ phiếu CRE, tương ứng tạm lỗ 51,1% tổng giá trị đầu tư.

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2024, tại phiên thảo luận, cổ đông đã đặt câu hỏi về việc đầu tư vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam. Bà Phạm Minh Hương, thành viên HĐQT Đầu tư I.P.A cho biết Công ty đã quan tâm về năng lượng từ 2010 và đã đầu tư 2 dự án thủy điện với tổng công suất 40MW. Tuy nhiên sau này Đầu tư I.P.A đã tập trung kiện toàn và xây dựng năng lực cho từng công ty thành viên nên không đầu tư vào năng lượng.

Theo bà Hương, Chứng khoán VNDirect vẫn tìm kiếm ngành có dòng tiền và tạo ra sản phẩm đầu tư như trái phiếu. Đối với Đầu tư I.P.A, đây là cơ hội để công ty xem xét mở rộng đầu tư trong lĩnh vực tái tạo. Bà Hương nhận định những thông tin về việc phía Trung Nam trong diện phải kiểm tra, xem xét lại là rủi ro mang tính chính sách của Nhà nước.

"Chúng tôi tham gia cùng Chứng khoán VNDirect vì tin tưởng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo là ngành của tương lai, rủi ro của Trung Nam không liên quan đến các tài sản, dự án của công ty. Mảng năng lượng vốn dĩ mang lại dòng tiền để chúng tôi yên tâm đầu tư phát triển các mảng dịch vụ khác. Chính vì vậy, Đầu tư I.P.A đã chọn Trung Nam để phát hành và bảo lãnh trái phiếu", bà Phạm Minh Hương nhấn mạnh.

Đầu tư I.P.A lên kế hoạch phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá chiết khấu 29,1%
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư