Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Đầu tư LDG biến động lãnh đạo cấp cao sau chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Duy Bắc - 27/02/2023 07:19
 
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) biến động lãnh đạo cao cấp sau khi HNX công bố nằm trong danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, Đầu tư LDG thông qua việc sẽ miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, thư ký HĐQT đối với bà Lại Thị Bích Hằng, thời gian miễn nhiệm từ ngày 27/2.

Ngược lại, Công ty sẽ bổ nhiệm bà Phạm Trần Mỹ Duyên vào vị trí thay thế từ ngày 27/2.

Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết CTCP Đầu tư LDG nằm trong danh sách công ty phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Được biết, tính tới cuối quý IV/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG giảm 3,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 47,2 tỷ đồng về 1.222,7 tỷ đồng và chiếm 15,4% tổng nguồn vốn.

Đầu tư LDG đang có dư nợ lô trái phiéu mã LDGH2123002 (Nguồn: BCTC).
Đầu tư LDG đang có dư nợ lô trái phiéu mã LDGH2123002 (Nguồn: BCTC).

Trong đó, Đầu tư LDG cho biết còn dư nợ 359,7 tỷ đồng liên quan tới lô trái phiếu mã LDGH2123002, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023 với lãi suất 11,5%/năm.

Quý IV/2022, Đầu tư LDG ghi nhận lỗ 38,88 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 46,82 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 38,88 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 196,67 tỷ đồng, tức giảm 235,55 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 50% về còn 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 92,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 133,43 tỷ đồng về 10,34 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 55,4%, tương ứng giảm 83,65 tỷ đồng về 67,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 262,1%, tương ứng tăng thêm 50,98 tỷ đồng lên 70,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,8%, tương ứng tăng thêm 12,78 tỷ đồng lên 42,61 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 10,57 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,56 tỷ đồng, tức giảm 11,13 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 276,3 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,01 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, với việc chỉ đạt 4,01 tỷ đồng trong năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt khiêm tốn 1,3% kế hoạch năm.

Dòng tiền âm 4 năm liên tiếp từ năm 2019

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 953,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 26,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 61,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu của iBoard SSI, Đầu tư LDG vừa trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng và năm 2022 tiếp tục ghi nhận âm thêm 35,94 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng 10,6% so với đầu năm lên 7.930 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.130,3 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.556,1 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.205,9 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 21,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 550,1 tỷ đồng lên 3.130,3 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 17,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 373,9 tỷ đồng lên 2.556,1 tỷ đồng…

Trong cơ cấu phải thu, chủ yếu liên quan tới các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn, phải thu hợp tác đầu tư/kinh doanh; đặt cọc chuyển nhượng cổ phần …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu LDG giảm 200 đồng về 4.500 đồng/cổ phiếu.

Công an tìm người mua nhà dự án KDC Tân Thịnh của Đầu tư LDG
Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những người đã ký hợp đồng với CTCP Đầu tư LDG trong thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà ở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư