Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Đầu tư toàn tuyến Gia Nghĩa - Chơn Thành 4 làn xe, áp dụng chính sách đặc biệt
Khánh Linh - 28/06/2024 08:39
 
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đã được thông qua.

Với 464 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 95,47%, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) trong phiên làm việc sáng 28/6.

Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được thông qua với tỷ lệ tán thành 95,47%

Theo đó, Dự án sẽ đầu tư khoảng 128,8 km, chia thành 5 dự án thành phần, thực hiện từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027. Dự án thành phần 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT, được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 1.111 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 12 ha; đất nông nghiệp khác khoảng 1.041 ha; đất ở khoảng 12 ha; đất rừng sản xuất khoảng 46 ha. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch.
Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.540 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương là 10.536,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 2.233,5 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 12.770 tỷ đồng.

Quốc hội đã quyết nghị việc triển khai, thực hiện Dự án được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt.

Một là, cho phép kéo dài thời gian giải ngân số vốn bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Dự án đến hết năm 2026;

Hai là, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...;

Ba là, trong giai đoạn triển khai thực hiện Dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng...

Đặc biệt, Nghị quyết quyết nghị đầu tư đồng bộ toàn Dự án theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh và sử dụng chi phí dự phòng của Dự án bảo đảm không làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án.

Dự thảo trình Quốc hội trước đó đề xuất phương án đầu tư quy mô 02 làn xe đối với đoạn 2 km đường giao kết nối cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Tuy nhiên, trong báo cáo  tiếp thu, chỉnh lý và giải trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) do Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày trước Quốc hội trước khi bấm nút cho biết, các đại biểu Quốc hội không đồng tình vì sẽ tạo nút thắt cổ chai trong giao thông, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.

Đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, lo xử lý dự án BOT song hành
Chính thức trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư