Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 11 năm 2020, 05:48:36
Đầu tư và cuộc sống
Công khai y tế - những con số "khủng"
Từ 20/11/2020, mọi người dân đều có thể dùng điện thoại thông minh, máy tính… để tiếp cận, giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp tại Cổng công khai y tế của Bộ Y tế: https//congkhaiyte.moh.gov.vn.