Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 04 năm 2021, 00:37:15
Đề nghị di chuyển địa điểm đầu tư 2 Dự án xi măng tại Quảng Ninh
Thế Hải - 01/11/2017 10:40
 
Dự án Đầu tư xây dựng Xi măng Hạ Long 2 và Thăng Long 2 sẽ phải chuyển sang đầu tư tại địa điểm mới, phù hợp với chủ trương di dời các dự án sản xuất công nghiệp nặng của UBND tỉnh Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng di chuyển các vị trí thực hiện Dự án các Nhà máy xi măng Thăng Long II, Hạ Long II, địa điểm cụ thể UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị di chuyển các vị trí thực hiện dự án các nhà máy xi măng Thăng Long 2 và Hạ Long 2 về khu vực phía Bắc đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái, địa điểm cụ thể UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất.

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng di chuyển các vị trí thực hiện dự án các Nhà máy xi măng Thăng Long 2, Hạ Long 2.

Theo đó, địa điểm cụ thể UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất, trong văn bản góp ý về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng gửi Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh là bám sát định hướng chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, điều chỉnh quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, khai khoáng như công nghiệp nhiệt điện, khai thác than, xi măng… theo định hướng xanh, sử dụng các biện pháp công nghệ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến phát triển đô thị và các ngành dịch vụ, du lịch, hướng tới phát triển dịch vụ du lịch theo định hướng bền vững.

Phát triển công nghiệp có chọn lọc, theo hướng bền vững, ổn định, duy trì các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như: Than, điện, xi măng, vật liệu xây dựng, sửa chữa, đóng mới tàu biển… theo hướng từng bước nâng cáo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thân thiện với môi trường.

Để đảm bảo cảnh quan, môi trường đô thị, môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và môi trường tỉnh Quảng Ninh theo các quy hoạch chiến lược của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng theo hướng: Di chuyển các vị trí thực hiện dự án các nhà máy xi măng Thăng Long 2, Hạ Long 2 về khu vực phía Bắc đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái, khu vực các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Đầm Hà… Địa điểm cụ thể giao UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất trong quá trình triển khai dự án.

Đối với các dự án nhà máy xi măng nằm trong khu vực đô thị, ven Vịnh Cửa Lục, Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long (Cẩm Phả, Thăng Long, Hạ Long, Lam Thạch) có ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như môi trường đô thị, môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, dừng việc mở rộng, nâng công suất các nhà máy hiện có, di chuyển vị trí các nhà máy dự kiến xây dựng theo quy hoạch lên phía Bắc đường cao tốc.

Trước mắt, yêu cầu các nhà máy có giải pháp đảm bảo các yêu cầu cảnh quan và môi trường khu vực lân cận. Sau năm 2030, khi các nhà máy ngừng hoạt động hoặc thực hiện di dời, quỹ đất các nhà máy hiện có (Cẩm Phả, Lam Thạch, Hạ Long, Thăng Long) sẽ được sử dụng để tái thiết, phát triển đô thị, phát triển công nghiệp sạch phù hợp.

Chủ trương di dời 2 dự án xi măng Hạ Long 2 và Thăng Long 2 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh thể hiện rõ từ nhiều năm trước để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, bảo vệ môi trường cho khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Năm 2014, địa phương cũng đã chỉ đạo Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền 2 của Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long 2 sẽ phải chuyển sang đầu tư tại địa điểm mới.

Quảng Ninh di chuyển hai dự án xi măng gây ô nhiễm
Đây là chủ trương di dời các dự án sản xuất công nghiệp nặng của UBND tỉnh Quảng Ninh để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, bảo vệ môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư