Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 01:31:05
ĐHĐCĐ BAC A BANK: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng
Hà Nguyễn - 24/04/2023 17:43
 
Năm 2023, BAC A BANK sẽ phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, nhằm nâng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng.
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BAC A BANK.

Năm 2022, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong năm 2022, lường trước các khó khăn của thị trường tài chính trong nước và tình hình biến động lãi suất trong những tháng cuối năm, BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành các hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, mọi hoạt động của Ngân hàng đều ổn định, tăng trưởng an toàn, bền vững.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của BAC A BANK đạt gần 130.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức hơn 8.134 tỷ đồng, huy động vốn tăng 6,1% so với năm 2021.

Năm qua, tăng trưởng tín dụng của BAC A BANK luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác xử lý nợ xấu hoàn thành mục tiêu đặt ra, tỷ lệ nợ xấu là 0,55%, giảm 0,22% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.032 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được thúc đẩy cho các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những lĩnh vực hoạt động mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông.

“Năm 2022, kinh tế trong nước và toàn cầu đối mặt với khủng hoảng, nhưng Ban điều hành đã chủ động dẫn dắt và kiên định trong công tác chỉ đạo để BAC A BANK vững vàng vượt qua mọi khó khăn, luôn nhận được sự tin yêu ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông”, bà Thái Hương, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BAC A BANK đã nói như vậy.

Năm 2022, BAC A BANK cũng đã hoàn thành giai đoạn I dự án Kiosk Banking, đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Hệ thống quầy giao dịch Kiosk Bank có thể thực hiện giao dịch tự động với khách hàng thông qua hệ thống máy STM được tích hợp các công nghệ nhận diện khách hàng và bảo mật thông tin tối ưu.

Sau giai đoạn đầu hoạt động chính thức, hệ thống Kiosk Banking vận hành ổn định, bước đầu đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Đây là tiền đề để BAC A BANK tiếp tục triển khai giai đoạn II của Dự án Kiosk Banking trên phạm vi toàn quốc.

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại, cùng với Dự án Kiosk Banking, trong năm 2022, BAC A BANK đã xây dựng mô hình ngân hàng số mang thương hiệu BAC A BANK - Alpha Bank và bắt đầu triển khai các giai đoạn đầu tiên của dự án, dự kiến sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành trong những năm tiếp theo.

Thực hiện áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế, năm 2022, BAC A BANK đã hoàn thành toàn bộ Dự án quản trị rủi ro đầy đủ 3 trụ cột theo Thông tư 13/NHNN áp dụng chuẩn mực Basel 2, hoàn thành cấu phần đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, nghiệm thu hàng loạt các tài liệu, quy trình, phương pháp, báo cáo.

Đồng thời, tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thông qua giám sát hoạt động từ xa kết hợp với trực tiếp thanh kiểm tra nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai sót nếu có trong quá trình hoạt động của các đơn vị kinh doanh.

Năm 2023, nâng vốn điều lệ lên 9.900 tỷ đồng

Năm 2023, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển Ngân hàng theo hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tập trung tư vấn đầu tư và cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, các lĩnh vực sản xuất chế biến, phụ trợ, y tế, giáo dục…

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2023.

Theo đó, so với năm 2022, dự kiến tổng tài sản tăng 7,9%; vốn điều lệ tăng 21,2%; tiền gửi khách hàng tăng 5,0%; dư nợ cho vay tăng 9,6%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng thêm 12 điểm.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng lên mức gần 9.900 tỷ đồng trong năm 2023.

Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 7,5%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2022, sau khi đã trích lập các quỹ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư