Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
ĐHĐCĐ Thai Holdings: Không chia cổ tức, tìm kiếm dự án để M&A
Thùy Liên - 23/04/2024 18:39
 
Ngày 23/4, tại Đại hội đồng cổ đông, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán THD) đã thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả khả quan và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024.
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu lợi nhuận giảm, không chia cổ tức

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 68 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 được thu hẹp so với năm trước do HĐQT và Ban Điều hành nhận định thời kỳ sôi động của ngành bất động sản đã đi qua, nên đây không phải giai đoạn nước rút bán hàng, thu hồi lợi ích đầu tư nhằm ghi nhận doanh thu hay lợi nhuận. Thaiholdings cho rằng đây là giai đoạn tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, các hạng mục đầu tư tài chính để trong dài hạn có thể tăng hiệu quả đầu tư.

“Thứ nhất, trong bối cảnh nền kinh tế với những thông tin và diễn biến bất lợi trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn với những kết quả không khả quan về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ hội để M&A các dự án bất động sản với chi phí thấp. Giai đoạn này THD tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng và được phân tích đầu tư kỹ càng đảm bảo an toàn vốn đầu tư và có khả năng sinh lời. Thứ hai, Công ty cũng đã có những lộ trình ngắn hạn, dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định, thiết lập các danh mục đầu tư đảm bảo nguyên tắc cân bằng giữa các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản đầu tư dài hạn để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô, Công ty luôn sẵn sàng - cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai”, ông Vũ Ngọc Định, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đc  lý giải.

Năm 2023, Thaiholdings đạt được kết quả sản xuất - kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần cả năm đạt 1.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch.

Dù vậy, công ty không có kế hoạch chia cổ tức. Theo lý giải của ông Vũ Ngọc Định, bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề cần vốn và phải duy trì vốn trong dài hạn để có thể đem lại hiệu quả đầu tư.

Việc công ty chưa chia cổ tức, nhằm mục tiêu duy trì cho hoạt động chung của ngành, tích lũy và tìm kiếm thêm nguồn, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang đóng băng, nên thời điểm này chưa phải là giai đoạn phù hợp để thực hiện chia cổ tức.  

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Thaiholdings đến cuối năm 2023 còn chưa tới 600 tỷ đồng, so với mức hơn 2.300 tỷ vào đầu năm. Gần 900 tỷ đồng nợ vay đã được công ty thanh toán toàn bộ. Việc giảm nợ vay cũng giúp chi phí tài chính trong năm vừa qua của Công ty giảm mạnh.

Tiềm kiếm các dự án tiềm năng để M&A, tập trung đầu tư 2 ngành chính

HĐQT Thai Holdings cho hay, định hướng của công ty năm 2024 là sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A. Đây là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp.

Công ty không có định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 2 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT khẳng định luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên.

Cùng với phát triển kinh doanh, công ty cũng tập trung tăng cường công tác quản trị rủi ro; Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của Công ty trong ngành Tài chính và Bất động sản.

Từ đầu năm 2023, Thaiholdings đã bắt đầu thực hiện tái cấu trúc toàn tập đoàn theo định hướng cắt giảm dần các khoản đầu tư kém hiệu quả và tập trung vào các ngành nghề cốt lõi mang lại giá trị bền vững.

Ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT cho biết thêm, kết quả tái cấu trúc của công ty sau một năm triển khai đã đạt một số kết quả.

Thứ nhất, Công ty đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý, hệ thống quản trị theo hướng tinh giản và cải tiến nhằm đáp ứng các hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp. Gắn liền với đó, các hệ thống quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ của từng phòng, ban được sửa đổi và ban hành kịp thời.

Thứ hai, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc thành công hệ thống quản trị tài chính - kế toán, xây dựng được báo cáo quản trị và chuẩn hoá hệ thống kế toán, thuế theo những quy tắc quản trị có chuẩn mực cao, phù hợp với quy định của pháp luật. Hệ thống báo cáo quản trị được xây dựng giúp tối ưu hóa chi phí, phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý làm cơ sở để Ban Lãnh đạo có những quyết sách rõ ràng cho định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, các chế độ chính sách liên quan đến nhân sự cũng được chú trọng. Qua khảo sát, 98% cán bộ nhân viên có đánh giá hài lòng ở mức cao nhất đối với các chế độ, chính sách của Công ty. Chất lượng lao động được cải thiện thông qua hệ thống đánh giá và đo lường KPIs, từ đó hiệu quả và hiệu suất công việc cũng được nâng cao. Vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp được chú trọng thực hiện, giúp cho mỗi cá nhân nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, quyết tâm làm tốt công việc để đạt mục tiêu chung.

Với các khoản đầu tư hiện tại của công ty, ông Ngô Quyết Tiến – Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Thai Holdings cho biết, đối với các khoản đầu tư dài hạn, hiện nay, có những khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận như các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, cũng có những khoản đầu tư chưa thực sự mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.

Đối với các khoản đầu tư dài hạn đã đạt lợi nhuận kỳ vọng, trong năm 2024, Công ty có thể thu về một khoản lợi nhuận nhất định. Đối với các khoản đầu tư chưa thực sự hiệu quả, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đánh giá, xem xét và quyết liệt đưa ra phương án xử lý, để đảm bảo vẫn đem lại lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư