Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2021, 06:27:53
ĐHĐCĐ VietinBank: Trình cổ đông 2 phương án chia cổ tức, lợi nhuận năm 2021 ước 16.800 tỷ đồng
T.L - 16/04/2021 08:18
 
Sáng nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank; mã CTG) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT ngân hàng trình cổ đông thông qua 2 phương án chia cổ tức năm 2020.

Hai phương án chia cổ tức năm 2020, để ngỏ tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 

Năm 2020, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế của VietinBank là 13.255 tỷ đồng, sau khi trích các quỹ và chi trả thù lao thành viên độc lập HĐQT, lợi nhuận còn lại là 8.480 tỷ đồng. VietinBank trình cổ đông hai phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. Ở cả hai phương án, tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt đều là 5%, nhưng phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu có sự khác biệt, tùy vào tiến trình tăng vốn.

Phương án 1 là tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi thực hiện chia cổ tức là 37.243 tỷ đồng. Khi đó, VietinBank sẽ chia cổ tức tiền mặt 5% vốn điều lệ (1.861,7 tỷ đồng) và chia cổ tức 17,7% bằng cổ phiếu (6.618 tỷ đồng).

Phương án 2 là tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi đó là hơn 48.000 tỷ đồng. Trong trường hợp này, VietinBank trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt 5% (2.402 tỷ) và cổ tức bằng cổ phiếu là 12,6% (6.077 tỷ đồng).

Trước đó, cuối năm 2020, VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8% tuy nhiên đến nay ngân hàng chưa tiến hành thực hiện. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019. 

VietinBank trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐT quyết định mức tạm trích lập các quỹ năm 2021 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020 và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Về tỷ lệ và cơ cấu chi trả cổ tức dự kiến năm 2021, VietinBank không đưa ra con số cụ thể mà báo cáo cổ đông sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-10%; dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, tăng trưởng tối đa 7,5%. Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Năm 2021, lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank dự kiến là 16.800 tỷ đồng và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chi thù lao 0,31% cho HĐQT, BKS, bầu thành viên HĐQT mới

Tại ĐHĐCĐ sáng nay, VietinBank gửi cổ đông thông qua tờ trình về mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của năm 2021. 

Trước đó, đại hội cổ đông năm 2020 của Vietinbank cũng phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với HĐQT, BKS bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế. 

Tuy nhiên, trước diễn biến xấu của đại dịch Covid-19, ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hoạt động, trong đó giảm 16,67% tiền lương bình quân của người quản lý so với năm 2019, nên lợi nhuận thực hiện năm 2020 của ngân hàng vượt 63,18% so với kế hoạch đề ra, dẫn đến tỷ lệ thù lao thực tế năm 2020 đối với HĐQT và BKS chỉ bằng 0,17% lợi nhuận sau thuế.

Tại Đại hội, ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo theo đề nghị của MUFG Bank và bầu ông Masashige Nakazono, Giám đốc Điều hành Phòng Kế hạch Chiến lược, Bộ phận Kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu của MUFG Bank làm Thành viên HĐQT.

Tiếp tục tìm đối tác xây dựng dự án VietinBank Tower

Tại ĐHĐCĐ sáng nay, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho hay, ĐHĐCĐ bất thường VietinBank năm 2018 đã thông qua chủ trương hết 2020 cơ cấu lại dự án VietinBank Tower theo 3 phương án trong đó ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án và thuê lại tháp 68 tầng để làm trụ sở. Cuối năm 2020, ngân hàng đã điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đến Quý 2/2025.

Tính đến hết quý 1/2021, đã có 29 nhà đầu tư quan tâm dự án, trong đó có 21 nhà đầu tư đã ký thoả thuận bảo mật thông tin với VietinBank để tiếp cận hồ sơ và thẩm định Dự án. Đã có 2 Nhà đầu tư có đề xuất tài chính sơ bộ và một số NĐT có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh đang tích cực thẩm định để sớm đưa ra đề xuất tài chính.

VietinBank sắp tổ chức ĐHĐCĐ 2021: Cổ đông tiếp tục chất vấn phương án tăng vốn?
VietinBank hiện là ngân hàng TMCP nhà nước duy nhất chưa đạt chuẩn Basel II. Vấn đề tăng vốn của ngân hàng dự kiến còn được cổ đông chất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư