Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
DIC Corp: Lợi nhuận đi lùi và tiếp tục mô hình thâm hụt vốn trong 9 tháng đầu năm 2023
Duy Bắc - 28/10/2023 09:43
 
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng trong quý III/2023, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 97,74 tỷ đồng, giảm 31%.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 31% và mới hoàn thành 10% kế hoạch năm

Trong quý III/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Cơ cấu chi phí tài chính trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của DIC Corp (Nguồn: DIC Corp)
Cơ cấu chi phí tài chính trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của DIC Corp (Nguồn: DIC Corp)

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền từ năm 2019 tới nay

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2009 tới năm 2022, Công ty DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh âm, chỉ duy nhất năm 2018 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 430,58 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,41 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng, và năm 2022 ghi nhận âm kỷ lục 2.205,95 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty DIC Corp giảm 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

DIC Corp giảm 1.000 tỷ đồng phải thu dài hạn của Công ty cổ phần Logistics Cái Mép(Nguồn: DIC Corp)
DIC Corp giảm 1.000 tỷ đồng phải thu dài hạn của Công ty cổ phần Logistics Cái Mép (Nguồn: DIC Corp)

Công ty có thuyết minh phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu liên quan tới khoản mục phải thu khác tại Công ty cổ phần Logistics Cái Mép giảm từ 1.000 tỷ đồng, về 0 tỷ đồng.

DIC Corp “quay xe”, hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng

Một diễn biến đáng lưu ý, trước đó, ngày 21/4, Công ty DIC Corp thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức hồi tháng 4/2022, Công ty DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra hồi tháng 10/2022 đã thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu sau khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham gia.

Và mới đây nhất, trong tháng 2/2023, Công ty DIC Corp công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II đến quý III/2023.

Bên cạnh đó, Công ty DIC Corp cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Toàn bộ số vốn thu được dự kiến là 1.500 tỷ đồng vẫn được sử dụng cho Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng từ 250 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; tiền sử dụng đất được giữ nguyên là 200 tỷ đồng; và không còn mục lãi trái phiếu và chi phí tư vấn. Trong đó, thời gian giải ngân dự kiến là năm 2023-2024.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Tính tới ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022, Công ty đã đền bù giải phóng được 156,15 ha/331 ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng và dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11 ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu DIG tăng 1.350 đồng, lên 21.150 đồng/cổ phiếu và nếu nhìn rộng ra, từ ngày 6/9 đến ngày 27/10, cổ phiếu DIG đã giảm 28,2% từ 29.450 đồng/cổ phiếu, về 21.150 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp suy yếu tiềm lực tài chính
Kết quả kinh doanh không tích cực, quỹ tiền mặt suy giảm, cổ đông phân tán, đội vốn dự án do chậm giải phóng mặt bằng là những vấn đề lớn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư