Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
DIC Corp muốn dùng 289,76 tỷ đồng để mua lại quỹ đất của Công ty liên kết
Duy Bắc - 27/12/2023 08:36
 
Mặc dù dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) phát triển nhưng Công ty vẫn mua lại đất trong dự án.

Công ty DIC Corp thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu từ Công ty cổ phần Xây dựng Holdings.

Trong đó, diện tích khu đất là 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT) và tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng.

Phối cảnh tổng thể Dự án KĐT Chí Linh do DIC Corp làm chủ đầu tư (Nguồn: DIC Corp)
Phối cảnh tổng thể dự án KĐT Chí Linh do DIC Corp làm chủ đầu tư (Nguồn: DIC Corp)

Theo tìm hiểu, dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Công ty DIC Corp làm chủ đầu tư, dự án nằm tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, quy mô dự án 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư 1.113 tỷ đồng và tính tới ngày 31/12/2022, Công ty đã đền bù được hơn 72,3 ha.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, Công ty DIC Corp bất ngờ điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh với tổng vốn đầu tư là 9.624,3 tỷ đồng, tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.510,9 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu 1.113,36 tỷ đồng).

Công ty DIC Corp cho biết dự án thực tế sẽ không hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch, vì vậy sẽ điều chỉnh vốn đầu tư. Trong đó, dự án Chí Linh đã đền bù, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 77% tổng diện tích và tổng diện tích là 99,7ha.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty DIC Corp đang sở hữu 35,89% vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Holdings và hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó, Công ty cổ phần Xây dựng Holdings hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế mới.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 31% và mới hoàn thành 10% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền từ năm 2019 tới nay

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2009 tới năm 2022, Công ty DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh âm, chỉ duy nhất năm 2018 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 430,58 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,41 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng, và năm 2022 ghi nhận âm kỷ lục 2.205,95 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty DIC Corp giảm 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu liên quan tới khoản mục phải thu khác tại Công ty cổ phần Logistics Cái Mép giảm từ 1.000 tỷ đồng, về 0 tỷ đồng.

DIC Corp muốn vay ngân hàng 2.000 tỷ đồng để trả các chi phí đầu tư
Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2019, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) muốn vay thêm vốn ngân hàng để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư