Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2021, 14:44:54
Sự kiện: Diễn đàn M&A Việt Nam 2020: Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới

Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 - năm 2020, với chủ đề “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới/Upsurging in the new normal” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM (TP.HCM) vào thứ Ba, ngày 24/11/2020.

Diễn đàn do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 sẽ thảo luận các cơ hội M&A trong giai đoạn bình thường mới khi Việt Nam đứng trước cơ hội lớn đón dòng vốn đầu tư dịch chuyển ra khỏi các thị trường lớn; cơ hội từ các hiệp định thương mại mới, từ việc sửa đổi luật pháp về đầu tư kinh doanh, cơ hội từ việc đẩy mạnh hoạt động M&A của nhiều tập đoàn lớn trong chiến lược tái cơ cấu, hoàn thiện hệ sinh thái, chuỗi giá trị; chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo hàng đầu về M&A…

Diễn đàn có các hoạt động chính sau:
- Hội thảo chính với các diễn giả hàng đầu Việt Nam và quốc tế;
- Vinh danh Thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2019 - 2020;
- Phát hành Đặc san Toàn cảnh thị trường M&A 2019 - 2020;
- Khóa đào tạo quốc tế về Chiến lược M&A.
Tham khảo thông tin tại http://mavietnamforum.com