Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho 19 dự án của 13 địa phương
Anh Ngọc - 13/06/2020 09:26
 
Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho 19 dự án của 13 địa phương (Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Trà Vinh) với tổng số vốn là 180,406 tỷ đồng. Ttrong đó, 5,689 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn tại địa phương và 174,717 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của từng địa phương theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn của từng dự án được điều chỉnh bổ sung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát giải ngân các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh căn cứ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn được điều chỉnh thông báo cho các đơn vị danh mục của từng dự án; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để giám sát thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm bố trí vốn cho các dự án được điều chỉnh trong năm 2020 trong phạm vi kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và cam kết với nhà tài trợ.

Chỉ chuyển tối đa 3 dự án PPP tuyến cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công
Đa số ý kiến tại Thường trực Ủy ban Kinh tế không nhất trí chuyển đổi dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 và dự án Phan Thiết - Dầu Giây.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư