Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 07:34:04
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Đồng Tháp
Như Chính - 28/05/2016 19:12
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp thời kỳ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30/3/2011.
Đường phố ở Cao Lãnh, Đồng Tháp (Ảnh minh họa)
Đường phố ở Cao Lãnh, Đồng Tháp (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc lập, trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trong đó chú trọng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu kinh tế của Tỉnh xếp vào hàng khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có vị trí tương xứng là cửa ngõ của Vùng.

Đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; từng bước tạo ra những tiến bộ cơ bản, vững chắc trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp, trước hết là những sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; quan tâm đầu tư hạ tầng thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện cho du lịch phát triển nhanh sau năm 2015; tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Định vị Đồng Tháp trên bản đồ du lịch
Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung xây dựng hình ảnh chủ đạo và sản phẩm du lịch đặc thù, với mục tiêu định vị Đồng Tháp trên bản đồ du...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư