Điều kiện tham gia gói thầu tư vấn quản lý dự án
Theo quy định, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Đình Quyết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đặt câu hỏi như sau: Theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, "Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát". Công ty tôi đã thực hiện công việc tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công (công trình xây dựng trụ sở làm việc có tổng mức hơn 15 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước).

Vậy, Công ty tôi có được ký hợp đồng tham gia thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với trường hợp của ông Quyết, nhà thầu có thể cung cấp dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho cùng một dự án, gói thầu theo quy định nêu trên. Ngoài ra, do câu hỏi của ông không nêu rõ việc tư vấn quản lý dự án gồm những nội dung cụ thể nào nên Cục Quản lý đấu thầu không đủ căn cứ để trả lời.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...