Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 06:43:20
Điều kiện thanh toán với nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Anh Ngọc - 20/11/2019 07:15
 
Chủ đầu tư nước ngoài có thể thanh toán tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà thầu tại nước ngoài được không (không qua tài khoản mở tại Việt Nam)?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện một Công ty Hàn Quốc đang thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế với Samsung Electronic Việt Nam đặt câu hỏi như sau: Sau khi ký hợp đồng với Samsung, Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lập văn phòng điều hành nhà thầu, đăng ký con dấu, mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Công ty không trực tiếp khai và nộp thuế mà Samsung Electronic sẽ khấu trừ và nộp thay dựa vào số tiền của từng lần thanh toán.

Đại diện Công ty muốn hỏi, chủ đầu tư là Samsung Electronics Việt Nam có thể thanh toán tiền trực tiếp vào tài khoản của Công ty ở Hàn Quốc được không (không qua tài khoản mở tại Việt Nam)?

Trường hợp nếu bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản của Văn phòng điều hành mở tại Việt Nam, tại thời điểm ký hợp đồng, trên hợp đồng có điều khoản tạm ứng tiền cho nhà thầu sau khi ký hợp đồng 10 ngày. Tuy nhiên, thời điểm đó Văn phòng điều hành chưa được thành lập, chưa có tài khoản ngân hàng. Như vậy, có thể chuyển tiền vào tài khoản của nhà thầu ở Hàn Quốc phần tạm ứng đó được không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung 2013), văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam là đối tượng người cư trú. Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là tổ chức được quy định cụ thể tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Điểm a, Khoản 7, Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam quy định, người cư trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định sau:

Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu thông qua đấu thầu quốc tế theo quy định tại Luật Đấu thầu: Nhà thầu được chào thầu bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán và chuyển ra nước ngoài.

Căn cứ các quy định pháp lý nêu trên, nhà thầu nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam thực hiện mở tài khoản tại ngân hàng được phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Khoản thanh toán ngoại tệ nhà thầu nhận từ chủ đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN được chủ đầu tư thanh toán vào tài khoản của nhà thầu mở tại ngân hàng Việt Nam để nhà thầu thanh toán ra nước ngoài chi trả cho các chi phí ngoài nước hoặc thanh toán cho nhà thầu phụ.

Quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư