Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 16:31:25
DIG: Năm 2022, lợi nhuận lao dốc và dòng tiền âm kỷ lục năm thứ tư liên tiếp
Duy Bắc - 31/01/2023 10:50
 
Sau quý III/2022 ghi nhận lỗ, quý cuối năm 2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận lợi nhuận giảm 99,7%, về còn 2,72 tỷ đồng.

Lỗ hoạt động cốt lõi 24,22 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022

Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.

DIC Corp không còn đánh giá lại tồn kho để ghi nhận thu nhập khác đột biến (Nguồn: BCTC).
DIC Corp không còn đánh giá lại tồn kho để ghi nhận thu nhập khác đột biến (Nguồn: BCTC).

DIC Corp thuyết minh trong quý IV/2022, lợi nhuận khác giảm chủ yếu do không còn chênh lệch do đánh giá tồn kho so với cùng kỳ 861,97 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 423,57 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,27 tỷ đồng, tức giảm 43,24 tỷ đồng. Được biết, quý lỗ gần nhất của DIC Corp là quý I/2017 với giá trị lỗ 15,46 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 196,99 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 10,4% kế hoạch lợi nhuận năm, cách rất xa kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban lãnh đạo.

Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn 4 năm liên tiếp với giá trị âm kỷ lục 2.531,3 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, dòng tiền tiếp tục âm năm thứ 4 liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 2.531,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 801,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.950,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 1.173,9 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Được biết, từ khi niêm yết (năm 2009) tới nay, chưa năm nào DIC Corp báo cáo dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 2.531,3 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm gần đây, Công ty liên tục duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Như vậy, DIC Corp đã trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kéo dài, Công ty phải tăng vay nợ và sử dụng quỹ tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 12,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.103,5 tỷ đồng về 14.743,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.923,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.347,1 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 88,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.315,5 tỷ đồng về 422,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 913,1 tỷ đồng, lên 4.347,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.078,9 tỷ đồng, lên 5.923,2 tỷ đồng …

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 21,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.061,6 tỷ đồng, về 3.845,1 tỷ đồng và chiếm 26,1% tổng nguồn vốn.

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn bị bán giải chấp hơn 5,22% vốn điều lệ

Cụ thể, ngày 16/11/2022, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp bị bán giải chấp 2.238.900 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 8,04% về còn 7,68% vốn điều lệ; ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT (con trai ông Tuấn) cũng bị bán giải chấp 948.100 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 9% về còn 8,85% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT (con gái ông Tuấn) bị bán giải chấp 2.535.300 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 3,39% về còn 2,98% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong ngày 16/11/2022, ông Tuấn và hai người con bị bán giải chấp thêm 5.722.300 cổ phiếu DIG.

Trước đó, theo thông tin từ phía DIC Corp, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa bị bán giải chấp thêm 5.864.300 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,36% về còn 3,39% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/11, ngày 9/11 và ngày 10/11/2022.

Thêm nữa, ông Nguyễn Hùng Cường cũng vừa bị bán giải chấp 6.429.300 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 10,06% về còn 9% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/11 và ngày 9/11/2022.

Như vậy, theo thông báo từ DIC Corp, tới ngày 16/11/2022, ông Nguyễn Thiện Tuấn và hai người con đã bị bán giải chấp 31.858.450 cổ phiếu DIG, tương ứng hơn 5,22% vốn điều lệ.

Được biết, từ ngày 4/11 đến ngày 16/11/2022, cổ phiếu DIG giao dịch vùng giá từ 16.600 đồng về giá 10.800 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân vừa bán 8.307.300 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 13,15% về chỉ còn 11,79% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 21/11 đến ngày 22/11.

Trước đó, ngày 11/10, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán ra 3.362.400 cổ phiếu DIG; Ngày 27/10, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng vừa bị bán giải chấp 4.203.500 cổ phiếu DIG; Ngày 10/11, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng vừa bị bán giải chấp 5.815.100 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 14,1% về còn 13,15% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu DIG tăng 850 đồng lên 17.000 đồng/cổ phiếu.

Thách thức với kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu của DIC Corp
Việc không giữ lời hứa với cổ đông, cũng như kế hoạch giải ngân đầu tư chậm đang là thách thức đối với kế hoạch gọi vốn của Tổng CTCP...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư