Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 14:48:13
Đô thị Dầu khí Cửu Long lý giải việc lợi nhuận quý IV/2019 giảm gần 55%
Chí Tín - 30/01/2020 18:27
 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình về kết quả kinh doanh quý IV/2019 và cả năm 2019.
. So với kế hoạch năm 2019, doanh nghiệp này đã đạt 105,75% kế hoạch doanh thu và 111,05% kế hoạch lợi nhuận
So với kế hoạch năm 2019, Công ty đã đạt 105,75% kế hoạch doanh thu và 111,05% kế hoạch lợi nhuận

Theo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, doanh thu thuần quý IV tại báo cáo tài chính riêng kết quả hoạt động kinh doanh riêng đạt 63,86 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1,92 tỷ đồng; giảm lần lượt 3,18% và 83,83% so với quý IV/2018.

Doanh thu thuần riêng cả năm 2019 đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 50,03%; lợi nhuận riêng lẻ cả năm 2019 đạt 36,3%, tăng 15,66% so với năm 2018.

Doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2019 vẫn đạt 192,7 tỷ đồng,  tăng 76,15% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý IV/2019 đạt 5,4 tỷ đồng, giảm 54,35% so với quý IV/2018.

Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế cả năm 2019 đạt 528,8 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm 2019 đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 30,96%.

Công ty cho biết, doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2019 tăng do cuối năm Công ty Thủy sản Đại Phú Xuân (công ty con) bán hàng tốt và bán lại các khu đất đã mua.

Tuy nhiên, lợi nhuận giảm do cuối năm Công ty có tính lại các chi phí thu nhập hoãn lại thực hiện trong các năm trước.

Ngoài ra, giá vốn hàng bán cũng tăng do Công ty đưa vào xây dựng các mẫu nhà mới có kiến trúc hiện đại hơn nhưng giá thành cũng tăng hơn. Chi phí quản lý, bán hàng cũng tăng do cuối năm Công ty tăng cường quảng cáo, xúc tiến bán hàng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thành lập năm 2007 và đến nay có vốn điều lệ 475 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2019, doanh nghiệp này đã đạt 105,75% kế hoạch doanh thu và 111,05% kế hoạch lợi nhuận.

Thủy sản Mekong: Lợi nhuận quý IV/2019 chưa đến 1 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM, sàn HoSE) cho biết lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 tăng trưởng 75% so với cùng kỳ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư