Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng sản xuất trụ cột của nền kinh tế
Hồng Sơn - 24/08/2018 14:34
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV được tổ chức sáng 24/8 tại TP.HCM.

Theo Thứ trưởng, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt đánh giá cao vai trò, vị trí cộng đồng DNNVV, luôn xem đây là lực lượng sản xuất trụ cột tạo ra của cải vật chất tạo ra tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập của người lao động và cho nền kinh tế đất nước.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, chiếm 98% trong tổng số 600.000 doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 48% GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội.

Giai đoạn vừa qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong thiết lập và duy trì một môi trường kinh doanh thông thoáng, ban hành một số chính sách hỗ trợ DNNVV…Đặc biệt, ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV (hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018).

“Đây là đạo luật đầu tiên ở nước ta về hỗ trợ DNNVV. Luật được xây dựng và ban hành nhằm thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ, qua đó, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của DNNVV”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định liên quan để triển khai Luật, gồm: Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.

“Hiện còn 1 dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện”, Thứ trưởng nói và cho biết, về cơ bản, công tác hướng dẫn triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV đã đáp ứng kịp thời hiệu lực thi hành Luật. Tuy nhiên, vì đây là Luật đầu tiên về hỗ trợ DNNVV nên đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị và cộng động DNNVV để có thể triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các nội dung hỗ trợ.

Cũng theo Thứ trưởng, trong dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến tham vấn các địa phương và đối tượng tác động là DNNVV đối với 2 dự thảo thông tư hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho các DNNVV của Nghị đinh số 39.

Trên cơ sở trực tiếp lắng nghe ý kiến từ địa phương, đối tượng tác động, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu nghiêm túc, tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo này trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào quý 3/2018.

Hội nghị này nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV. Đây là cơ hội để các địa phương trao đổi, chia sẻ về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để giúp đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác triển khai Luật, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Vốn hỗ trợ DNNVV bắt đầu chảy mạnh
Trong 4 ngân hàng thực hiện ủy thác cho vay từ Quỹ Phát triển DNNVV (Bộ KH&ĐT), BIDV là ngân hàng giải ngân đầu tiên và giải ngân tích cực nhất....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư