Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 02:27:05
Dồn dập thoái vốn nhà nước tại 124 doanh nghiệp trong năm 2020
Kỳ Thành - 30/06/2020 08:41
 
Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục thoái vốn hoặc chuyển giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước phải thực hiện trong năm 2020 với các mốc 31/8, 30/11 và 31/12.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Theo Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020: Doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020. Cả 4 doanh nghiệp này đều là các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, gồm Tổng công ty CP Sông Hồng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Nếu không hoàn thành thoái vốn trước 30/11, 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng sẽ phải chuyển giao về SCIC
Nếu không hoàn thành thoái vốn trước 30/11, 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng sẽ phải chuyển giao về SCIC

Bên cạnh đó, có 14 doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31/8. Một số doanh nghiệp nổi bật là Tổng CTCP xây dựng công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương), CTCP Xây dựng và Nhập khẩu Tổng hợp (Bộ Công Thương), CTCP Nông thổ sản Việt Nam (Bộ Công Thương), Tổng CTCP Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công Thương), CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)….

Đáng chú ý, có 69 doanh nghiệp trong Danh mục dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát gồm 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp này sẽ được chuyển sang Danh mục doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

Việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; CTCP Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp chưa được liệt kê tại Quyết định này thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về đề xuất thoái vốn và kết quả thực hiện.

Đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của từng doanh nghiệp, liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; trước ngày 31/7/2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thoái vốn trước ngày 31/7/2020 đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa được liệt kê tại Quyết định này, đảm bảo tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định.

Kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể thoái vốn theo Quyết định này khi điều kiện thị trường không thuận lợi, hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng kết tình hình thực hiện; xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong Quý IV/2020.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn thu từ việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phù hợp với Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

UBND TP.Hà Nội sẽ thoái vốn tại Công ty Sách và Thiết bị trường học
Ngày 15/6 tới đây, tại HNX, UBND thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá để thoái vốn 751.800 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư