Đơn vị trúng thầu có được chuyển việc cho nhà thầu khác?
Việc tiến hành ký hợp đồng thầu phụ với đơn vị đã trúng thầu với hợp đồng trị giá hơn 50 tỷ có hợp lệ?

Công ty tôi thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công 1 gói thầu xây lắp trị giá hơn 200 tỷ đồng. Sau khi đấu thầu, nhà thầu A trúng thầu thi công và trong khi đàm phán hợp đồng phát sinh tình huống như sau: Có 1 đơn vị trực thuộc công ty của tôi có chức năng xây lắp gói thầu này đã thi công xong các hạng mục thi công trước đây của công ty giao, nay có nhu cầu thi công 1 phần công việc của gói thầu. Do vậy, công ty tôi muốn cắt giảm một số hạng mục thi công (hơn 50 tỷ đồng) của nhà thầu A để tự thi công. Tuy nhiên, nhà thầu A chỉ chấp nhận cho công ty làm nhà thầu phụ cho nhà thầu A.

Vậy, việc không điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói thầu trên thành 2 gói thầu để tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu riêng biệt mà tiến hành ký hợp đồng thầu phụ như đề nghị của nhà thầu A có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nhà thầu A là nhà thầu trúng thầu gói thầu xây lắp thì nhà thầu A phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng.

Trường hợp khi tham dự thầu, nhà thầu A không kê khai tên nhà thầu phụ và phần khối lượng công việc dự kiến cho nhà thầu phụ thì nhà thầu A không được phép cho nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của mình.

Trường hợp nhà thầu A chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì sẽ bị coi là vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...