Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 01:57:00
Thời gian thực hiện gói thầu cần đảm bảo yếu tố nào?
Anh Ngọc - 21/11/2016 09:00
 
Một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Công ty của ông Phan Tuấn Anh (Đồng Nai) tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa. Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu tổ chuyên gia gặp tình huống sau:

Trường hợp 1: Trong đơn dự thầu của nhà thầu A không ghi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng trong biểu mẫu chi tiết của hồ sơ dự thầu có nêu cụ thể tiến độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Tổ chuyên gia đã đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu A không hợp lệ do trên đơn không ghi thời gian thực hiện hợp đồng.

Trường hợp 2: Trong đơn dự thầu của nhà thầu B ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày nhưng trong biểu mẫu chi tiết của hồ sơ dự thầu lại nêu tiến độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu B không hợp lệ do thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Trường hợp 3: Trong đơn dự thầu của nhà thầu C ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày nhưng trong biểu mẫu chi tiết của hồ sơ dự thầu lại nêu tiến độ thực hiện hợp đồng là 45 ngày. Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu C hợp lệ do thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Ông Anh hỏi, kết quả đánh giá đơn dự thầu trong 3 trường hợp nêu trên của tổ chuyên gia có phù hợp quy định không?

Đối với trường hợp nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đơn dự thầu ghi giá dự thầu là 2 tỷ đồng và nhà thầu nộp kèm theo 1 thư giảm giá riêng. Trong thư giảm giá ghi tỷ lệ giảm giá 10% trên giá dự thầu, giá trị giảm giá 180 triệu đồng.

Nếu tính theo tỷ lệ giảm giá 10% thì giá trị giảm là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thư giảm giá nhà thầu ghi giá trị giảm giá tuyệt đối là 180 triệu đồng. Ông Anh hỏi, vậy trường hợp này, tổ chuyên gia phải đánh giá như thế nào là phù hợp?

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp trong đơn dự thầu, nhà thầu không đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Liên quan đến nội dung thư giảm giá, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu (Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
Một trong các nội dung đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu là uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng trước đó.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư