Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Đồng Tháp đầu tư trên 20 tỷ đồng thực hiện Hệ thống nền tảng nông nghiệp số
Trúc Giang - 28/03/2023 20:28
 
Dự án nhằm số hóa dữ liệu canh tác, đi đến số hóa quy trình canh tác, hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất cho người dân…

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã ký ban hành Quyết định số 353/QÐ-UBND.HC phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số.

Sản lượng lúa của tỉnh Đồng Tháp đạt gần 3,3 triệu tấn trong năm 2022

Mục tiêu của Dự án nhằm đầu tư hệ thống các thiết bị IoTs giám sát mặt đất, giúp tự động thu thập dữ liệu canh tác, các chỉ tiêu khí tượng, thủy văn, diễn biến tình hình dịch hại, sâu bệnh nhằm số hóa dữ liệu canh tác, đi đến số hóa quy trình canh tác, hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất cho người dân và tối ưu hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp.

Dự án có tổng mức đầu tư 20,249 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chi phí thiết bị là 17,348 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 372 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 503 triệu đồng, chi phí khác 186 triệu đồng và chi phí dự phòng 1,840 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án năm 2023 - 2025.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư Dự án) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định của Nhà nước; khi thực hiện các bước thủ tục tiếp theo phải rà soát chặt chẽ các nội dung đầu tư, các tính năng ứng dụng phần mềm, thiết bị mua sắm phải thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lấp với các phần mềm, thiết bị của dự án khác, đảm bảo phục vụ tích cực cho nền tảng nông nghiệp số.

Đồng Tháp là một trong những tỉnh trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước. Trong năm 2022, diện tích xuống giống lúa của toàn tỉnh là 482.146 ha, sản lượng đạt gần 3,3 triệu tấn; diện tích cây ăn quả là 42.760 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản là 9.028 ha, với tổng sản lượng thủy sản đạt 615.714 tấn. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 35,76% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội Xoài tỉnh Đồng Tháp đầu tiên sẽ diễn ra vào chính vụ xoài 2023
Lễ hội Xoài Đồng Tháp quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2023, với quy mô và các sự kiện nhằm phát triển chuỗi giá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư