Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Dự án của công ty liên doanh có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?
Anh Ngọc - 22/09/2019 07:12
 
Công ty TNHH liên doanh có 70% vốn điều lệ của nước ngoài, 30% vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước. Vậy dự án của công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện công ty đặt câu hỏi cũng muốn biết, vốn điều lệ có phải là căn cứ để xác định doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không hay là căn cứ phần vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư phát triển cụ thể?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Do Công ty TNHH liên doanh không phải là doanh nghiệp Nhà nước nên việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không phải căn cứ vào phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Trường hợp dự án do Công ty liên doanh làm chủ đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Công ty liên doanh chịu trách nhiệm xác định phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan để xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.

Rà soát dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đấu thầu
Rà soát dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư