Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 22:18:13
Du lịch sẽ trở thành kinh tế mũi nhọn của Phú Yên
Hoàng Anh - 14/10/2021 07:40
 
Tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 12.600 tỷ đồng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho biết, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Theo đó, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng hội nhập, chất lượng và bền vững, từng bước tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch vào cơ cấu GRDP của Tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển; tạo nền tảng đến năm 2030 du lịch Phú Yên trở thành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên là điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện; là một trong những mắt xích quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2-25, tỉnh Phú Yên duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 14%/năm, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 15 – 20%/năm; doanh thu du lịch tăng trưởng bình quân trên 14%/năm; công suất sử dụng buồng trung bình hàng năm đạt khoảng 61%; số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch tăng trưởng bình quân 4%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP của Tỉnh khoảng 5-7%/năm. Có trên 4 triệu lượt khách đến tỉnh, trong đó có 50.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch khoảng 6.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, tỉnh Phú Yên sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là khoảng 10% trở lên; có 6 triệu lượt khách đến tỉnh; doanh thu từ du lịch khoảng 12.600 tỷ đồng.

Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Phú Yên.
Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Phú Yên.

Để thực hiện được mục tiêu này, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên đề ra ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phát triển du lịch; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; Tập trung lập quy hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch; Thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển du lịch; Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; xây dựng một số sản phẩm mang tính đặc trưng của Phú Yên để tạo lợi thế cạnh tranh; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Phú Yên sẽ huy động mọi nguồn lực để phục vụ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch. Huy động các nguồn lực xã hội và ngân sách nhà nước để triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết một số khu vực trọng điểm như Vịnh Xuân Đài, Bãi Môn – Mũi Điện, Vũng Rô…. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Công viên địa chất tỉnh Phú Yên; lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng thiết yếu để hình thành các khu du lịch đặc trưng của Phú Yên như TP.Tuy Hòa, đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển du lịch có quy mô lớn..

Tỉnh Phú Yên có nhiều thắng cảnh độc đáo.
Tỉnh Phú Yên có nhiều thắng cảnh độc đáo.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên sẽ thúc đẩy đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa; tăng các chuyến bay từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, cũng như mở thêm các chuyến bay đến một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước và hướng đến một số nước có thị trường phù hợp.

Trong những năm qua, du lịch của tỉnh Phú Yên đã có sự phát triển đáng kể; tổng lượng khách du lịch năm 2019 đạt hơn 1,8, gấp 2 lần so với năm 2015, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2019 là gần 2000 tỷ đồng. Đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách du lịch đến Phú Yên giảm còn 8800 lượt, tổng doanh thu hoạt động du lịch chỉ đạt hơn 678 tỷ đồng… Đóng góp trực tiếp của hoạt động du lịch vào GRDP của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015 – 2020 là khoảng 3,7%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư