Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 08 năm 2020, 00:15:12
Du lịch Thành Thành Công giảm vốn góp tại Du lịch Bến Tre
Chí Tín - 02/07/2020 08:06
 
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã VNG, sàn HoSE) vừa có chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre.
Du lịch Thành Thành Công có thể cấp khoản vay/bảo lãnh cho các lãnh đạo Công ty với giá trị không quá 60% giá trị tài sàn
Du lịch Thành Thành Công có thể cấp khoản vay/bảo lãnh cho các lãnh đạo Công ty với giá trị không quá 60% tổng giá trị tài sàn

Theo đó, Du lịch Thành Thành Công sẽ chuyển nhượng 3,35 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre xuống còn 20,75%.  Thời gian thực hiện chuyển nhượng vào quý II/2020.

Hội đồng quản trị Du lịch Thành Thành Công ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc và Phan Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Công ty được đại diện Công ty lập và ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông Du lịch Thành Thành Công đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần hợp nhất 384 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ dự kiến với doanh thu thuần 182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2019, Du lịch Thành Thành Công đạt doanh thu thuần hợp nhất là 914,8 tỷ đồngl lợi nhuận sau thuế hợp nhất 37 tỷ đồng.

Kế quả công ty mẹ với doanh thu thuần là 348,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 34,7 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Du lịch Thành Thành Công cũng thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty.

Danh sách các đối tượng liên quan theo danh sách gồm 20 công ty, trong đó có Công ty Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Du lịch Bến Tre, Công ty Điện Gia Lai, Công ty Thành Thành Công – Biên Hòa, Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty Khu công nghiệp Thành Thành Công…

Nội dung các hợp đồng gồm vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/cho thuê tài sản, cung cấp hàng hóa dịch vụ…

Du lịch Thành Thành Công cũng thông qua chủ trương cấp các khoản vay, bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc, kế toán trước và các cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thành viên trên.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thành Thành Công - Biên Hòa tiêu thụ gần 700.000 tấn đường trong 9 tháng
Doanh thu 9 tháng đạt 84% kế hoạch năm, lợi nhuận từ hoạt động lõi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 20199-2020, CTCP...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư