Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 20 tháng 06 năm 2024,
Dừng Dự án BOT hoàn chỉnh QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và Chợ Mới - Bắc Kạn
Anh Minh - 09/08/2018 08:02
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc dừng triển khai Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT.
Một đoạn Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên
Một đoạn Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Theo thông tin của phóng viên Baodautu.vn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5406/BKHĐT – KCHTĐT về việc dừng triển khai Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT.

Cụ thể,  Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức BOT đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc tại văn bản số 1501/TTg – KTN ngày 28/5/2015.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1883/TTg – CN ngày 11/12/2017  và của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 5803/VPCP – CN ngày 13/7/2016, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng phương án điều chỉnh phạm vi Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc để đầu tư thêm đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn.

Tuy nhiên, tuyến Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên được đầu tư từ nguồn vốn ODA nên việc hoàn thiện tuyến này theo tiêu chuẩn cao tốc và tiến hành thu phí là không phù hợp với Nghị quyết số 437/NQQ – UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT và Nghị quyết số 83/NQ –CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 437.

Mặt khác, theo Bộ Giao thông Vận tải, việc đầu tư độc lập đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT cũng không khả thi về phương án tài chính để kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân.

Vì vậy, việc Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng cho dừng Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT là phù hợp với Nghị quyết số 437 và Nghị quyết số 83 cũng như diễn biến thực tế.

Liên quan đến việc bố trí vốn để trả nợ đọng XDCB cho Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay chưa có chủ trương sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đề nghị sử dụng nguồn vốn này để thanh toán nợ đọng cho Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới của Bộ Giao thông vận tải là chưa có cơ sở xem xét tại thời điểm này.

Chính phủ ra Nghị quyết về BOT giao thông, chỉ đạo rà soát tổng thể vị trí đặt trạm thu phí
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư