Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 12:22:23
Được dùng tiền bán hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí mời thầu?
Anh Ngọc - 12/08/2019 07:08
 
Có thể dùng khoản tiền bán hồ sơ mời thầu này để thanh toán các chi phí như đăng báo; thanh toán tiền thẩm định giá có được không? Quy trình thực hiện như thế nào?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Quý (tỉnh Phú Thọ) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Phòng tôi được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu có bán hồ sơ mời thầu và thu về 1 khoản tiền.

Tôi muốn hỏi, cơ quan tôi có thể dùng khoản tiền bán hồ sơ mời thầu này để thanh toán các chi phí như đăng báo; thanh toán tiền thẩm định giá có được không? Quy trình thực hiện như thế nào?

Hiện tôi đang thực hiện như sau: Lãnh đạo cơ quan xét đề nghị của phòng chuyên môn ra quyết định chi tiền từ bán hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí trong đấu thầu (chi đăng báo và thẩm định giá). Sau khi có quyết định chi, tôi được cử đi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị thẩm định giá. Như thế có đúng không? Nếu sai thì cần phải thực hiện như thế nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Do ông Quý không cung cấp chi tiết về nguồn vốn để mua sắm là nguồn vốn gì: nguồn vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hay nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án đầu tư.

Do vậy, Bộ Tài chính chưa có đủ thông tin để trả lời ông. Tuy nhiên, liên quan đến nội dung hỏi của ông, đề nghị ông Quý nghiên cứu các Thông tư sau và tính chất gói thầu được giao thực hiện (nguồn vốn của gói thầu, nội dung của gói thầu) để thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

- Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Bên mời thầu được yêu cầu nhãn hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ của hàng hoá?
Theo quy định, trong yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư