Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Bên mời thầu được yêu cầu nhãn hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ của hàng hoá?
Anh Ngọc - 27/07/2019 07:07
 
Theo quy định, trong yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự canh tranh không bình đẳng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả đặt câu hỏi: Trong yêu cầu báo cáo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn, bên mời thầu có được phép đưa ra yêu cầu cụ thể nhãn hiệu (mã hiệu), nhà sản xuất, nước sản xuất (xuất xứ) của hàng hoá cần mua trong gói thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 05 (Bản yêu cầu báo giá) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự canh tranh không bình đẳng.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phấm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalogue đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị báo giá.

Theo đó, đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn qua mạng, trong yêu cầu báo giá việc đưa yêu cầu kỹ thuật thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Nhà thầu có thể khởi kiện chủ đầu tư, bên mời thầu về kết quả đấu thầu
Trường hợp nhà thầu đã kiến nghị tới chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy trình kiến nghị nhưng chưa thỏa đáng thì nhà thầu có quyền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư